Udvidet søgning
Side 1 / 270

5670 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 7 x0072
0100 Keramik

1 skulderskår af meget fintslemmet lergods med lysegrå skærv og glat blankpoleret, sort yderside. Indersiden er også sortbrændt, men med mere ujævn afglatning. Længde: 3,5 cm. Bredde: 2,2 cm. 
ASR 7 x2349
0100 Keramik

1 sideskår af gråbrunligt, fintmagret, hårdtbrændt lergods (importvare).
ASR 7 x0367
0102 O2 gods-kardel

1 bund/sideparti af gråbrændt, magret lergods fra kar med vakkelbund med rundet overgang til vægsiden.
ASR 7 x1124
0102 O2 gods-kardel

1 spaltet randskår og 2 side- eller bundskår af hårdt, gråbrændt magret lergods.
ASR 7 x1893
0102 O2 gods-kardel

16 side- og bundskår, heraf 3 sammenlimet til side/bundparti med plan standflade.
ASR 7 x0095
010201 O2 gods-side

1 ornamenteret sideskår af gråbrændt magret lergods. Ydersiden er forsynet med ca. 0,8 cm. brede indridsede bånd med furer og smalle skarpe vulster anbragt som et netmønster i spidsvinkel krydset forløb.
ASR 7 x0118
010201 O2 gods-side

1 skulderskår af gråbrændt, ret grovmagret lergods fra kar med halsfure og udadbøjet afbrudt rand. Ydersiden er forsynet med en groft indridset ornamentik af streger og smågruber.
ASR 7 x0126
010201 O2 gods-side

2 sideskår fra samme kar af gråbrændt, magret lergods, det ene med talrige indpressede cirkelornamenter på ydersiden, ca. 0,5 cm. i diameter. (Jvfr. 7 x 135 og 7 x 626-627).
ASR 7 x0134
010201 O2 gods-side

1 ornamenteret sideskår af gråbrændt, magret lergods. Øverst på ydersiden ses en række korte tæt anbragte lodrette indpressede streger. Længere nede på siden ses spredt anbragte, 1 - 1,5 cm. lange, lodrette men dog lidt skråt indridsede streger. Mellem de korte og lange streger er anbragt en tynd omkringløbende fure.
ASR 7 x0163
010201 O2 gods-side

1 skulderskår af gråbrændt, magret lergods med tæt anbragte indstemplede hjulkorsornamenter. Det enkelte ornament er 0,7 - 0,8 cm. i diameter.
ASR 7 x0164
010201 O2 gods-side

1 skulderskår af gråbrunt, magret lergods, der på ydersiden er forsynet med en pålagt lervulst med dybt indpressede, let skråstillede indsnit.
ASR 7 x0641
010201 O2 gods-side

1 sideskår af brunligt, magret, ret hårdtbrændt lergods med indpressede hjulkorsstempler på ydersiden.
ASR 7 x0662
010201 O2 gods-side

1 halsskår af gråbrændt, magret lergods med indpresset stregornamentik på ydersiden.
ASR 7 x0706
010201 O2 gods-side

2 skårflager samlet af skår af lysebrunligt magret gods med påbrændte madrester på indersiden.
ASR 7 x0781
010201 O2 gods-side

22 side- og bundskår af gråbrændt, magret lergods. Heraf 1 med glittet yderside med indreidset dekoration i form af streger og blomster/firkløvere
ASR 7 x0792
010201 O2 gods-side

1 sideskår af gråbrændt magret lergods med streg- og stempelornamentik i form af trekanter i uregelmæssigt hjulkorsmønster på ydersiden, der er delvis glittet.
ASR 7 x0814
010201 O2 gods-side

3 sideskår af gråbrunligt magret lergods med indridsede bånd af smalle tæt anbragte furer i krydset forløb.
ASR 7 x0834
010201 O2 gods-side

1 skulderparti samlet af tre skår fra kar af gråsort,magret lergods med glittet overflade og stempelornamentik bestående af cirkulære felter, hvori rudemønster (jvf. 7 x 0839) 
ASR 7 x0839
010201 O2 gods-side

1 sideskår fra kar af gråsort, magret lergods med glittet overflade og stempelornamentik i form af cirkulært felt med rudemønster. (jvf. 7 x0834)
ASR 7 x1110
010201 O2 gods-side

1 hals/skulderskår af gråbrændt, magret lergods med afglattet yderside med ganske små indstemplede cirkelornamenter.
ASR 7 x1110
010201 O2 gods-side

28 side- og bundskår af gråbrunligt, magret lergods. 1 sideparti samlet af 3 af skårene skår af grovbrunligt, magret lergods.
Udvidet søgning
Side 1 / 270

5670 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side