Udvidet søgning
Side 1 / 29

604 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 43/64D D00756
0408 Tegl

Fragment af låg af rødbrændt ler, flad underside, lodret afskåret kant, oversiden skrånende opad mod midten, herpå før brændingen indpresset trekantede mærker og indridsede furer langs kanten. Mål: Længde 11,5 cm., bredde 4,8 cm.  
ASR 43/64D D01030
0106 B gods-kardel

Lysestøbergryde af ler. Et større bund- og sideparti af rødbrændt lergods, sammenlimet af flere skår, desuden tre større sideskår, hvoraf de to er sammenlimet af flere skår. Bundfragmentet antyder en plan standflade, aflang form med afrundede ender og med stejle, omtrent lodret opstigende sider. De bevarede sideskår fortæller af smeltedigelen på langsiden har været forsynet med en eller anden form for kraftige pålagte lodretgående vulster, der nu er afbrudt. Jævnt udadbøjet mundingsrand med temmelig skarprygget læbekant nedenfor hvilken forefindes en kraftig vandretgående pålagt lervulst, der på den ene langside er forsynet med skrå fingerindtryk, der giver vulsten karakter af en tovsnoning. Vulsten på den modsatte langside er ligeledes udformet ved hjælp af en række skår fingerindtryk, der disse er anbragt i modsat retning af den anden langside, og synes tilige at være afsluttet med en art klumpet spiral foroven. Smeltedigelens vægtykkelse varierer fra ca. 1,2 cm til ca 2,5 cm. Gennemsnitstykkelsen er mellem ca 1,5 -2,0 cm. Glaseret udvendig og indvendig. Den indre bundflade er dækket af en metallagsskorpe, hvoraf en enkelt flad klump antagelig udgøres af bly. Digelens Br. i bunden: ca 9,00 cm. Bundfragmentets største L.: 25,00 cm. Bundfragmentets største H.: 14,30 cm.  
ASR 43/64D D01053
010601 B gods-side

Fragment af rødbrændt lergods af den under brønd VIII beskrevne - eller tilsvarende - lysestøbergryde; fragmentet har omtrent plan form og såvel inder- som ydersiden er forsynet med klar blyglasur; på ydersiden findes tillige sortbrun plet af jernoxyd (?).
ASR 43/64D D01124
010602 B gods-rand

Randskår fra lysestøbergrydeaf rødbrændt ler med udvendig glasur. Mundingsranden er let afrundet og kraftig udadbøjet og antyder ved den ene kant udpræget form af en afhældningstud. På ydersiden findes under tudpartiet en lodretgående lervulst af bred flad uregelmæssig form med enkelte ærtestore grubeformede indhak. Hele ydersiden dækket af klar blyglasur, der er ret afslidt på mundingsranden. Godstykkelse omkring 1 cm.
ASR 43/64D D01159
010605 B gods-div

Fragment af olie/tranlampe/fyrfad. Skaftparti af gråbrændt lergods med et ca 4 cm dybt, konisk midterhul foroven. Såvel fodranden som den øvre og nedre skåls rande er afbrudte. Standfladens underside udviser overbrændt, grønlig blyglasur. Nuværende største højde og bredde: ca 6,3 cm.
ASR 43/64D D01001
010402 A2 gods-rand

Ni randskår fra kuglepotter
ASR 43/64D D01014
010402 A2 gods-rand

Tre randskår fra kuglepotter
ASR 43/64D D01020
010402 A2 gods-rand

Fire randskår fra kuglepotter
ASR 43/64D D00868
010404 A2 gods-hank/øre

Fragment af kandehank af trind pølseform, rødbrunt lergods med grå skærv (uglaseret).
ASR 43/64D D00780
010401 A2 gods-side

Fem randskår af gråbrændt lergods, de to med kraftig fortykket læbeprofil.
ASR 43/64D D00793
010401 A2 gods-side

Bug- og halsskår af kuglepottegods
ASR 43/64D D00794
010401 A2 gods-side

To ornamenterede skulderskår af gråbrændt lergods. Det ene viser yderst svage rester af en pålagt lervulst med grubeformede indtryk. Det andet, hidrører fra et kar med centimeter tyk væg, fremviser på ydersiden en række skråt indpressede hak anbragt med ca. 1,5 cm's mellemrum.
ASR 43/64D D00814
010401 A2 gods-side

To skår af fejlbrændt kuglepotte
ASR 43/64D D00815
010401 A2 gods-side

Tykvægget bund- eller sideskår af brunlig, meget hårdtbrændt lergods. Ydersiden omhyggeligt afglattet, indersiden bærer grove fingerspor.
ASR 43/64D D00833
010401 A2 gods-side

Seks rrandskår af kuglepotter, de 5 af gråsort til gråbrunligt lergods, det sjette har grå og rødgul flammet yderside, gulgrå inderside og grå skærv.
ASR 43/64D D00834
010401 A2 gods-side

14 hals- og skulderskår fra kuglepottekar, de fleste med svage omkringløbende furer og vulster. Et af skårene hidrører fra et meget anseeligt kar med centimetertykke vægge, og gods af lysegråbrændt fed lermasse, et andet hidrører fra et meget regelmæssigt drejet kar af brunligt hårdtbrændt gods med tætte, men svage omløbende furer på korpussiden.
ASR 43/64D D00835
010401 A2 gods-side

140 side- og bundskår af gråsort og gråbrunt lergods fra kuglepottekar, heraf 10 bevaret.
ASR 43/64D D00865
010401 A2 gods-side

Seks halsskår fra kuglepotter
ASR 43/64D D00866
010401 A2 gods-side

16 bugskår fra kuglepotter, heraf et sammenlimet af flere skår
ASR 43/64D D00886
010401 A2 gods-side

18 randskår fra kuglepotter.
ASR 43/64D D00887
010401 A2 gods-side

14 hals- og skulderskår fra kuglepotter.
Udvidet søgning
Side 1 / 29

604 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side