Udvidet søgning
Side 1 / 2

38 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 33/63D D01233
010401 A2 gods-side

Side- eller bundskår af gråbrændt lergods med sodlag på indersiden, antagelig fra kuglepottekar.
ASR 33/63D D00096
010401 A2 gods-side

Fem stykker brun- og gråbrændte bugskår.
ASR 33/63D D00096
010401 A2 gods-side

Randskår af brunbrændt, uglaseret lertøj, med grovkornet skærv og sodsværtet yderside. Mundingsrands længde: 3,3 cm. bredde: 2,2 cm.
ASR 33/63D D01232
010402 A2 gods-rand

Mundingsrandskår af gråbrændt lergods, hvis indadbøjede læberand har plan overkant og bred, afrundet rygvulst på ydersiden.
ASR 33/63D D00068
010402 A2 gods-rand

Randskår af gråbrændt uglaseret lertøj med brunlig overflade. Groft gods. Største højde: 6,8 cm. Bredde: 5,2 cm. Skærv: 0, 5 cm.
ASR 33/63D D00069
010402 A2 gods-rand

Randskår af gråbrændt uglaseret lertøj med grå overflade. Største højde: 4,8 cm. Bredde: 5,2 cm. Skærv: 0, 7 cm.
ASR 33/63D D00095
010601 B gods-side

Bugskår af gråbrændt keramik. Indvendig brunligt, udvendig spættet, grøn glasur. 2,6 x 1,8 cm.
ASR 33/63D D00095
010602 B gods-rand

To stykker profileret, rødbrændt mundingsrand med pletter af klar blyglasur. Største bredde: 6,5 cm. Største længde: 6,1 cm.
ASR 33/63D D00095
01080601 C2 Andenne-side

Bugskår af hvidbrændt, gulglaseret lertøj. Indvendig uglaseret. Mål: 1,8 x 0,9 cm.
ASR 33/63D D00093
0110 D1 Pingsdorf-kardel

En krukke af pingsdorf-keramik. Manganmalet bort på skulderen. Højde. 20, 7 cm. Drejet arbejde. Kruset standkant (diameter 9,2 cm.) Korpus, med drejeskivefolder, konisk udvidende fra foden og med runde skuldre, hvorpå opret tud med fortykket mundingsrand (udvendig diameter 3,4 cm.). Kort hlas og profileret mundingsrand (diameter 9 cm.). Sammenlimet af mange stykker. Enkelte stykker af korpus mangler.
ASR 33/63D D00094
0110 D1 Pingsdorf-kardel

48 skår af krukke af manganbemalet pingsdorf gods. Med tud.
ASR 33/63D D00067
010503 Jydepotte-bund

Bundskår med begyndelsen af bugen af jydepottegods. Rund fod med polygonalt facetteret standkant. Tæt glitning ('glåsning') på karrets inderside og under foden, samt til dels på standkantens facetter. På bugens yderside skrå glåsestriber. Fodens diameter: 8,4 cm, største højde: 4 cm, bredde: 13 cm.
ASR 33/63D D00072
011499

Skår af stjertpotte af brunbrændt ler. Et stykke af siden med stjerten og af bunden med et (afbrudt) ben bevaret. Højde: 6 cm. Stjertens længde:4 cm. Skærv: 0,4 cm. Bund og ben uglaseret. Side stjert og inderside med klar noget askeblandet blyglasur. På yderside og stjert hvide streger og prikker.
ASR 33/63D D00071
0115 F Fajance-kardel

Fire sammenlimede skår af fajancetallerken. Gulrød skærv. Invendig glaseret med grøngul bundglasur. Hornmalet dekoration på spejlet af en stjerne i brunrød og grøn. På fanen i blåt omskriften: '1780. Die Ster(n?)e-'. Hvert ord adskilt af skrålinier bestående af blå prikker. Tallerken har tidligere været klinket. Mål: 9x20,3. Skærvens tykkelse: 0,5 cm.
ASR 33/63D D00073
0115 F Fajance-kardel

Skår af gulbrunt brændt fajance, majolika. Del af fanen af en tallerken. Mål: 7x6 cm. Undersiden med gullig glasur, oversiden med hvid tinglasur, hvorpå blå malede blomster.
ASR 33/63D D01236
0315 Anden genstand af bjergart

Stenskive af bjergart af uregelmæssig cirkulær form, med plan over og underside og groft afhuggede kanter. Diameter: ca. 6 cm. Tykkelse: ca. 2 cm.
ASR 33/63D D00097
0508 Vinduesglas

To fragmenter af stærkt forvitret rudeglas. Det ene med to sammenstødende, krøselbidte, kanter, som spidsen af en rhombeformet rude. Dettes ene overflade har et lag af anderledes farvet (grønligt) glas, mens det øvrige på begge er uigennemsigtigt lysebrunt.
ASR 33/63D D01235
0701 Søm af jern

Jernnagle. Stærkt forrustet, med kraftigt hoved. Største længde: ca. 7,5 cm.
ASR 33/63D D00070
0810 Mønt af kobberlegering

Mønt af kobber, 1,6 cm i diameter. Stærkt slidt, præget på begge sider. Christopher II, Nørrejylland.
ASR 33/63D D01231
1201 Sko eller dele heraf

Læderfragmenter bestående af: Hælpartiet af et skooverlæder. Såleranden fra forpartiet på et skooverlæder, hvis resterende del er skåret bort. To sålefragmenter fra vrist- og hælepartiet. To stumper skotætningslister.
ASR 33/63D D01215
1301 Beholder af træ

12 karstaver af egetræ, alle med indskåret notrille ca. 5 cm. fra nedre ende. Staverne er en del forvitret i den øvre ende, deres længde ligger mellem 75 og 80 cm., bredden mellem 12 og 16 cm., gennemsnitsbredden 13 - 14 cm., tykkelsen ligger omkring 1,5 cm. en af staverne har i den øvre ende haft en rektangulær udstemning, hvis øvre side er bortforvitret, og som har været lukket med en endnu bevaret egeklods, der måler 8,3 x 10 x 2 cm. Udstemningens underside ligger 58,5 cm. under stavens underside. En anden stav har et gennemboret hul, ca. 1 cm. i diameter, knap 50 cm. fra underkant. Endelig udviser 1 stav spor efter 2 søm slået igennem knap 2,5 cm. fra underkanten. Det ene søms hoved er endnu bevaret. Ovennævnte 12 staver hidrører med sikkerhed fra den dybeste placerede af de 2 tønder, som dannede den stavsatte brønd. En løs prop.
Udvidet søgning
Side 1 / 2

38 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side