Udvidet søgning
Side 1 / 4

81 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 22/62D D00732
010401 A2 gods-side

4 mundingsrandskår og 3 bundskår (heraf 2 sammenlimede) af lave skåle med omtrent plan standflade, og med afrundet kraftig indadbøjet mundingsrand. Lermassen er uren og ret hårdtbrændt grålige toner (et enkelt skår er rødbrunt med sort skærv). Indersiden er glat, ydersiden ret grov med knivbeskæringen på overgang mellem standflade og side. Højden ca. 4 cm. Diameteren kan beregnes til ca. 14-15 cm.
ASR 22/62D D00746
010401 A2 gods-side

2 mundingsrandskår og 4 bund- og sideskår af lav skål med omtrent plan standflade og afrundet kraftig indadbøjet mundingsrand. Urent ret hårdtbrændt grålig lermasse. Undertiden sort skærv. Ydersiden viser knivbeskæring på overgangen mellem standflade og side.
ASR 22/62D D00740
010402 A2 gods-rand

Profileret mundingsrandskår af gråsort, hårdtbrændt lergods.
ASR 22/62D D00709
010601 B gods-side

Sideskår af fad eller tallerken af rødt lergods, blyglaseret inderside.
ASR 22/62D D00723
010601 B gods-side

Sideskår af krukke af rødgods med ret svage, men tæt anbragte omløbende furer og vulster på ydersiden, der er dækket af klar blyglasur.
ASR 22/62D D00738
010601 B gods-side

Bugskår med tætte, vandrette riller. udvendig glaseret.
ASR 22/62D D00742
010601 B gods-side

Bugskår med glasur
ASR 22/62D D00746
010601 B gods-side

Gråbrændt bugskår med spættet, grøn glasur på den ene side.
ASR 22/62D D00738
010602 B gods-rand

Randskår af lille potte, med trind hank, og delvis indvendig og udvendig glasur.
ASR 22/62D D00710
010603 B gods-bund

Fragment af underdel af tykvægget lerkar med plan standflade og kraftigt udadskrående sider. Grå til rødbrunt lergods. Indersiden dækket af svagt grønspættet blyglasur, på ydersiden pletter af samme. Bundfladens diameter: ca. 6 cm.
ASR 22/62D D00738
010603 B gods-bund

Bundskår med tå, af rødgods. Delvist glaseret ud- og indvendig.
ASR 22/62D D00750
010604 B gods-hank/øre

To hankefragmenter af fladbundede stegefade af rødgods med blyglaseret indersider og sodede ydersider. Den ene hank har bredt ovalt tværsnit med to flade furer på oversiden, den anden hank, der er spaltet på langs, har en flad rektangulær form med dyb midterrende (afhældningsrende?) langs hvilken bruddet forløber. Den synes at have haft bred vandret kant med lodrette gennemboringer.
ASR 22/62D D00708
010604 B gods-hank/øre

Hank med rand af rødgods, trind oval tværsnitsform med dyb hulkehl på oversiden. Pletter af klar blyglasur.
ASR 22/62D D00715
01140701 N Yngre rødgods hornmalet-side

Skår fra hornbemalet fad/tallerken. Rødgods med brun bundglasur og gul dekoration.
ASR 22/62D D00711
010699

Randskår af fad med rødbrændt lergods, med plan standflade og kraftigt udadskråenende sider med svage omløbende furer. Mundingsranden er jævnt afrundet med bred, trind fortykkelse på ydersiden. Indersiden dækket af pibelersbegitning, hvorover grøn blyglasur, der også forekommer pletvis på ydersiden.
ASR 22/62D D00713
010702 C1 gods-rand

Randskår af fad eller skål, pibelersmasse med klar brunspættet blyglasur på indersiden og til dels på ydersiden.
ASR 22/62D D00714
010702 C1 gods-rand

Randskår af tyndvægget kar med stejlt opstigende mundingsrand og omløbende vulst i halspartiet. Pibelersmasse med klar blyglasur på inderside.
ASR 22/62D D00712
010703 C1 gods-bund

Bundskår af lerskål med plan standflade, grågulligt lergods med blyglasur på indersiden.
ASR 22/62D D00742
01080601 C2 Andenne-side

Bugskår af Andenne gods.
ASR 22/62D D00728
0113 E stentøj-kardel

Fragmenteret kande af grågult, finslemmet stentøj, sammenlimet af flere skår (Siegburg). Foden har stærkt fremtrædende bølget fodrand, hvorfra (siderne-kroppen) stiger næsten lodret op med kun svag udhældning. Skulderpartiet er jævnt afrundet, siderne iøvrigt forsynet med svage omkringløbende furer. Basispartiet af den afbrudte hank er fladt ovalt tværsnit. Kandens overdel mangler. Mål: fodens diameter ca. 8 cm., st. højde ca. 13,2 cm..
ASR 22/62D D00744
0113 E stentøj-kardel

Miniaturekrukke af stentøj (salvekrukke). Foden har plan standflade med udstående fodrand, kraftigt buede sider, indkneben hals og lodret opstående mundingsrand, der ligesom hanken omtrent er helt afbrudt. Godset er hårdtbrændt fintslemmet stentøj, brunfarvet på ydersiden. Såvel yder- som indersiden er saltglaserede. Standfladens diameter: ca. 2.2 a 2.3 cm. Total højde: 5,2 cm.
Udvidet søgning
Side 1 / 4

81 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side