Udvidet søgning
Side 1 / 15

310 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 2162 x031
010801 C2 gods-side

ASR 2162 x001
0312 Kalksten

ASR 2162 x031
0405 Brændt ler

ASR 2162 x016
050704 Hulglas, div.

ASR 2162 x014
060101 Ravperle

Stor og velbevaret ravperle, ø 2,2 cm.
ASR 2162 x018
0716 Nøgle eller lås af jern

Mulig skrinnøgle med afbrækket fane. L. 3,6 cm.
ASR 2162 x031
0716 Nøgle eller lås af jern

Meget smukt bevaret jernnøgle med rhombeformet hoved. Længde: 8,3 cm.
ASR 2162 x018
0718 Anden genstand af jern

3,5 cm lang. Anvendelse uvis.
ASR 2162 x014
0718 Anden genstand af jern

Blandet bunke affald.
ASR 2162 x002
0718 Anden genstand af jern

Pyntesøm med hvælvet overside inddelt i lagkagestykker, ø 3,6 cm.
ASR 2162 x014
0716 Nøgle eller lås af jern

Større fragment af rigel fra hængelås. Største længde 6,7 cm.
ASR 2162 x014
0716 Nøgle eller lås af jern

Fragment af låserigel med to spærrefjedre.Største længde 4,6 cm.
ASR 2162 x014
0716 Nøgle eller lås af jern

Fragment af låserigel af jern med spor efter lodninger med CU. Største længde 8,5 cm.
ASR 2162 x014
0716 Nøgle eller lås af jern

Fragment af låserigel af jern med spor efter lodninger med CU. Største længde 3,8 cm.
ASR 2162 x014
0716 Nøgle eller lås af jern

Fragment af låserigel af jern med kraftig bøjle. Spor efter CU ses, måske fra lodning. Største længde 4 cm.
ASR 2162 x003
0701 Søm af jern

Hesteskosøm. Konserveret
ASR 2162 x030
0903 Mønt af sølv eller kobberholdigt sølv

Mønt. Kun den ene korrosionsskal bevaret med aftryk af perlebort m.m. Kan være fra Vald. II - Erik Klipping.
ASR 2162 x013
1201 Sko eller dele heraf

ASR 2162 x002
1204 Skede af læder

ASR 2162 x034
1307 Anden genstand af træ

Et stykke forarbejdet træ. Måske fragment af et låg? Oprindeligt cirkulær eller halvcirkulær genstand, diameter: ca 14 cm., tykkelse: 2,4 cm.. Med rest af udskæring?
ASR 2162 x034
1401 Nål af knogle/tak/tand

Udvidet søgning
Side 1 / 15

310 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side