Udvidet søgning
Side 1 / 15

296 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 156 SN086


1 stk. flad, cirkulær, brunlig sten. Diameter: ca 5,5 cm.
ASR 156 SN149


1 stk. randskår med lidt fortykket og kraftigt udfaldende rand. Yderside sodsort, inderside sort. Fra skål
ASR 156 SN002
0102 O2 gods-kardel

1 rand-bugfragment sammenlimet af 3 stykker: 1 randskår, 1 bugskår og 1 hankeskår. Kun hankeskåreter nummereret I,1. De to andre har nummeret I, 17, men er kun beskrevet her. Ca 4 cm. under randen, som er let fortykket og ret udfaldende, ses 2 vandret parallelle indfuringer. Ydersiden er gråsort.
ASR 156 SN015
0102 O2 gods-kardel

1 stk. ret fragmentarisk samlet kar. det meste af bunden er baveret, samt det meste af bugen. Et enkelt sted helt op til randen i den ene side. Ret store gipsudfyldninger. Højde: 18,5 cm. Godset er tyndt, sort. Randen let udfaldende.
ASR 156 SN092
0102 O2 gods-kardel

1 bund-bugfragment bestående af 1 bundskår, afflisning af samme, 6 bugskår og 7 ikke pålimede tilhørende bugskår. bugen er svagt udfaldende. Ydersiden sort til grålig, indersiden sort og glat. Øverst på fragmentet er der ornamentik i form af svage indfuringer og streger.
ASR 156 C28915
0102 O2 gods-kardel

1 stk. komplet11,5 cm højt hankekar. mundingsdiameter ca 12,5 cm.Randen er lidt udfaldende. Fra randen og ca 5 cm ned ses4 svage vandret parallelle fingerbrede indfuringer. 2 cm under randen er hankens øvre fæstningspunkt. Hanken er båndformet, 2 cm bred, og uornamenteret. Ca 5 cm under randen ses et lille skarpt knæk, således at der oprstår en lille niche. 2 cm under denne niche er der ret skarpe bugknæk.. Herpå er hankens nedre fæstningspunkt. Mellem nichen og bugknækket er karret ornamenteret, men ved hanken på begge sider en indfuret cirkel, ca 2 cm i diameter, afløst af 2 lodrette indfuringer, afløst af 2 ca 6 cm lange indfuringer. Disse afløses af 2 lodrette indfuringer, en cirkel osv. Der er ialt 4 cirkler, 1 på hver side af hanken, og med 2 med jævnt mellemrum på den øvre bug. Underdelen er uornamenteret. Bundens diameter er ca 6,5 cm. Ydersiden glat. Indersiden sort glat.
ASR 156 C28914
0102 O2 gods-kardel

Et lille, fra 9,3-10 cm højt komplet lerkar. Mundingsdiameteren er ca 8 cm. Randen er lidt udfaldende. Fra ca 2,5 til 5 cm under randen er der 3 dybe 0,7-0,8 cm brede indfuringer. Disse afløses af en lille niche hvorefter karret ret globulært buer mod den ca 4 cm brede flade bund. På den øvre del af bugen ses 2 vandret parallelle ca 0,5 cm brede indfuringer med indbyrdes afstand på ca 0,5 cm Fra den øvre indfuringtil nichen er derligeledes ca 0,5 cm Disse 0,5 cm er ornamenteret med skråtstillede, ca 0,2 cm brede indfuringer. Ydersiden brunlig med sorte partier, glat. Indersiden sort.
ASR 156 C28916
0102 O2 gods-kardel

1 lerkar sammensat af mange stykker. Højden er ca 17,5 cm. Mundingsdiameteren er ca 10 cm. Randen noget udfaldende. Karret har en ca 5 cm høj hals, hvorpå der er jævnt fordelt 3 steder med 2 lodrette parallelle indfuringer, ret svage. Bugen er ret globulær, med lodret og vandret, samt skråtstillet fure-ornamentik, i et ret uordnet system (som oftest er dog 2-4 streger sammen parallelt). Bundens diameter er ca 7 cm. Ydersiden mørkebrun med sorte partier, glat. Indersiden sort, til dels grålig.
ASR 156 SN001
010201 O2 gods-side

1 stk. bugskår, med vandrette og lodrette indfuringer. Yder og inderside gråsort
ASR 156 SN009
010201 O2 gods-side

2 stk. bugskår, ydersiden rødbrun, indersiden sort. 1 stk. afflisning. 1 stk. bugskår sammensat af 2 stk. Yder- og inderside sort.
ASR 156 SN020
010201 O2 gods-side

2 stk. bugknæk skår. det ene med ret meget af halsen bevaret. på halsen er der 7 vandret parallelle indfuringer, hver ca. 0,5 cm brede og med en indbyrdes afstand på ca. 0,4-0,6 cm. Disse afløses af ovale cirkler, som begynder lige over bugknækket og fortsætter nedover dette. de består af 2 eller 3 indfuringer, hver ca 0,5 cm. brede, indeni hinaden. cirklerne er afbrudt forneden. godset er ret tykt og gråsort, glittet.
ASR 156 SN044
010201 O2 gods-side

1 stk. hals-bug fragment samlet af 3 skår. Fragmentet er afbrudt kort før den udfladende rand. ca 3,5 cm nede på den bevarede del ses en vandret, tynd indfuring. Under den ses 3 ovale, ca. 2 cm lange og ca 1,5 cm brede indfurede cirkler. Til ventre for dette ses 2 lodret parallelle tynde indfuringer. Helt til venstre ses prikornamentik anbragt i 3 rækker (ikke komplet) sandsynligvis flere rækker. Til højre for de 3 ovbale, indfurede cirkkler ses ligeledes 2 lodret paralelle tynde indfuringer, ydersiden sort, indersiden lys brunlig. Samt 1 stk. løst bugskår
ASR 156 SN042
010201 O2 gods-side

bugskår, sat sammen med 2 randskår SN46 id: 200218603
ASR 156 SN140
010201 O2 gods-side

1 stk. lerkarfragment, bestående af 2 randskår og 11 bugskår. Under randen er der 3 vandret paralelle indfuringer, hver ca 0,6 cm brede. Disse afløses af, fra venstre, 2 skråtstillede indfuringer, hver ca 0,5 cm brede. Derefter ses et antal skråtstilelde indfuringer, antal uvist pga afflisning, men dog mere end 2 stk.. Alle indfuringerne fortsætter lidt ned over bugknækket som er placeret ca 8,5 cm under randen. på bugen ses ind imellem kamornamentik. Ydersiden sort og glat, med gråbrune plamager, indersiden sort. 1 stk. bugskår, muligvis fra ovenstående, med en del kamornamentik bevaret. Ydersiden sort og glat. Inderside brungrå og glat. Desuden 2 små afflisninger.
ASR 156 SN141
010201 O2 gods-side

Bugskår med kamornamentik lodret og vandret
ASR 156 SN163
010201 O2 gods-side

1 stk. bugfragment bestående af 6 stk. Øverst anes en afbrudt vandret indfuring. Denne afløses til venstre på fragmentet, af 4 lodret paralelle indfuringer, hver ca. 0,4 cm brede med en indbyrdes afstand på ca 0,4 cm. til højre herfor ses en halvcirkel bestående af 3 indfuringer indeni hinanden, hver ca 0,4 cm brede, med lidt indbyrdes afstand. denne halvcirkel afbrydes af en tilnærmelsesvis lodret afbrudt indfuring. de lodrette indfuringer og halvcirklen er ca 5 cm høje/brede. ydersiden øverstgråsort, glat, under ornamentikken brunlig og ru. Indersiden gråsort. Desuden 2 små stk. bugskår, den ene en afflisning
ASR 156 SN174
010201 O2 gods-side

1 stk. bugskår med 2 ovale indfuringer. På over og underkanten er der indfuringer, hver ca 0,3 cm brede. under de oavele indfuringer er der flere gruber. ydersiden brun, indersiden sort
ASR 156 SN005
010202 O2 gods-rand

1 stk. randfragment bestående af 2 randskår og 4 halsskår. Ca 3,5 til 5 cm. under randen, som er udfaldende, ses 2 vandret parellelle indfuringer med en indbyrdes afstand på ca 1 cm. 5,5 cm under randen er der et ret skarpt knæk, ved overgangen til bugen. På denne ses 2 afbrudte skråtstillede indfuringer. Godset er ret tyndt og sort.
ASR 156 SN046
010202 O2 gods-rand

1 stk. randfragment sammensat af 2 randskår og 1 bugskår SN42. Randen er let udfaldende, ydersiden rødbrun med gråsorte partier.
ASR 156 SN042
010202 O2 gods-rand

1 stk. randskår sammenlimet af to skår. Randen er let udfaldende. Godset er gråsort
ASR 156 SN134
010202 O2 gods-rand

1 stk. randfragment bestående af 1 randskår og 1 bugskår. Randen er let fortykket og udfaldende, ydersiden sort til gråsort, inderside sort til gråbrun
Udvidet søgning
Side 1 / 15

296 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side