Udvidet søgning
Side 1 / 10

192 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 5M74D D03727
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

1 mundingsrandskår fra kande ( ? ) af porøst pibelersagtigt gods med afskallet klar og grønlig blyglasur på yders- og indersiden, gruppe 1.
ASR 5M74D D06584
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

1 fragment af tud ( ? ) af gråligt, porøst pibelersagtigt gods med grøn blyglasur på ydersiden.
ASR 4M75 D08574
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

1 mundingsrandskår fra kar med kraftig læbevulst på ydersiden af hvidlig porøs pibelersmasse med grønlig blyglasur på overfladen. Gruppe 1.
ASR 4M75 D09573
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

1 mundingsrandskår af gråligt pibelersagtigt gods fra kar med fortykket mundingsrand med omtrent plan overkant og ujævn grønlig blyglasur på ydersiden. Gruppe 1.
ASR 160 x001
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

1 randskår fra kande ( ? ) af hvidgråt pibelersagtigt gods med sortstribet grønlig blyglasur på yder- og indersiden. Skåret udviser markant halsfure, der omtrent umiddelbart fortsætter i en fortykket profileret mundingsrand med plan overkant og læbefremspring på ydersiden samt indersiden, hvor det delvis er afbrudt.
ASR 160 x003
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

1 randskår fra kande af grumsetgulligt lergods med grønlig stærk dybgrå glimsende blyglasur på yder- og indersiden. På skulderpartiet ses et par lodrette vulstbånd med indstemplede rhombeformede figurer, halspartiet udviser fladtrundede, omkringløbende furer og vulster, mundingen har markant læbefremspring på ydersiden og plan, svagt nedhulet randoverkant.
ASR 179 x007
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

1 randskår
ASR 366 x014
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

1 skår af brotud af pibelersgods med grøn blyglasur ( C2 ).
ASR 24M70D D01747
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

Randskår af gråligt, porøst, pibelersagtigt gods fra kar, der på ydersiden har kraftigt fremstående på underkanten afrundet læbefremspring, glat let konkav randoverside med skarpe kanter mod indersiden og ydersiden , der er forsynet med dybgrøn blyglasur.
ASR 10M71D D02056
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

Randsfragment af lysegråt, porøst, pibelersagtigt gods fra kar med fortykket munding med fremstående ydre læberand og svag hulkehl i randoverkanten. Yder- og indersiden er dækket af grønligspættet blyglasur.
ASR 47/63D D00640
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

To randskår af gråhvid brændt lertøjsmasse, begge med tresidet udstående læberand med vandret overside. Det ene mere underskåret og med omløbende furer på ydersiden, begge med grønlig blyglasur.
ASR 51/64 D00041
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

Randskår af grønglaseret, gråbrændt pibelerskar. Højde: 5 cm. Bredde: 5,5 cm. Skærv: 0,4 cm. Inderside uglaseret, yderside med spættet grønglasur, drejeskiverfolder og lodret pålagt ribbe med krydsskravering.
ASR MD89 D00118
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

Randskår med tud af gråhvidt brændt, grønglaseret lertøj. Tudens rand højere end den egentlige mundingsrand, som løber igennem ved tudens rod. Mål: 6,5 x 6 cm.
ASR MD89 D00147
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

Randskår med tud af hvidbrændt,grønglaseret lertøj. Spættet grønlig glasur på. På inder- og yderside skældekoration. Tuden højere end mundingsranden, som løber igennem ved tudens rod. Mål: højde 5,6 cm. bredde 6,3 cm.
ASR 52/64D R02431
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

Grøn Rouen rand. Sammenlimet af R2431, R2727, R2732, R2736.
ASR 52/64D R02727a
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

Grøn Rouen rand. Sammenlimet af R2431, R2727, R2732, R2736.
ASR 52/64D R02732
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

Grøn Rouen rand. Sammenlimet af R2431, R2727, R2732, R2736.
ASR 52/64D R02736
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

Grøn Rouen rand. Sammenlimet af R2431, R2727, R2732, R2736.
ASR 52/64D R02744
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

Grønplettet kande randskår. 12x13 cm.
ASR 52/64D R03236
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

Grøn Rouen rand
ASR 52/64D R03450
01080802 C2 Grøn Rouen-rand

Grøn Rouen rand, med rest/ansats af tud
Udvidet søgning
Side 1 / 10

192 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side