Udvidet søgning
Side 1 / 1

1568 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
GRM 501 X1004
0102 O2 gods-kardel

Urne Rundbuget med to x-formede ører. Fortrykket, facetteret rand Højde: 29 cm. Diameter: ca 18 cm. Indhold: ildskørnet jern + rest af fibula (nål nåleskede bøjle) brændte knogler. Datering: ældre rom. Jernalder
ESM 2307 X558-2
070301 Ragekniv af jern

Ragekniv i jern fra urnefyld. -Kittet sammen med fibula
ESM 125/65 1216
0715 Smykke eller dragttilbehør af jern

Fibula - jern.  L. 6,5 cm B. 2,4 cm Omslået fod - høj bøjle - forreste del konveks - dekoreret med 2 længderiller med mellemrummet udfyldt med et perlemønster - tværsnit oval, forreste del konkav, tværsnit trekantet velbevaret.
ESM 2307 X026
0715 Smykke eller dragttilbehør af jern

Fibel af jern. Kostrzewski's N-fibula?
ESM 2307 X558-2
0715 Smykke eller dragttilbehør af jern

Fibula i jern - kittet sammen med ragekniv med samme X-nummer.
SJM 455 x001z
0715 Smykke eller dragttilbehør af jern

Jernfragmenter, med mulig fibula
SJM 806 x035
0715 Smykke eller dragttilbehør af jern

Brudstykker af jernfibel med spiraloprullet hoved. Bøjlen er knækket, men har muligvis været en ABC-fibula af Kostrzewskis typen fra periode II.1b.
SJM 818 X149-3
0715 Smykke eller dragttilbehør af jern

Fibula med dekoration på buen Svajet jernfibel med trådformet bøjle, Kostrzewski type M
SJM 818 X149-4
0715 Smykke eller dragttilbehør af jern

Fibula med firkantet dekoration på buen Svajet jernfibel med trådformet bøjle, Kostrzewski type M
VKH 953 x0279
071501 Dragtnål af jern

Spænde eller fibula af jern sammenhørende. Fragmenteret dele i 3 stk.
ASR 1265 x020
0807 Smykke eller dragttilbehør af kobberlegering

Fragment af fod fra fibula - antagelig ældre romsersk jernalder. Der kan enten være tale om et boplads- eller gravfund.
ASR 2344 x111
0807 Smykke eller dragttilbehør af kobberlegering

Lille stump af hovedplade og lidt bøjle fra fibula. På hovedpladen en større, dobbelt punktcirkel. På undersiden rester af dobbelt nålefæste med lidt rustspor efter jernnål. Største mål 13 x 15 mm.
ASR 440 x1016
0807 Smykke eller dragttilbehør af kobberlegering

1 ovalt - stærkt fragmenteret, ingen kant bevaret -, pladeformet fibula eller beslag af guldbelagt bronze. På bagsiden ses rester af formodet øsken, samt hvidmetal-belægning. Forsiden består af elementer fra gribedyr, mindst 2-3 ben, der griber om hinanden kan udskilles. Datering: antagelig 9. århundrede
ASR 1000 x025
080701 Fibula af kobberlegering

Rektangulært beslag, sekundært omdannet til fibula, kraftigt forbrændt og delvist omsmeltet i forbindelse med ligbrændingen.
ASR 1021 x002
080701 Fibula af kobberlegering

Dyr i cirkel-spænde, Guds lam / Angus Dei. Dyr der kigger bagover ryggen indenfor en cirkel. Forneden øsken, bagpå rester af nåleanordning. Diameter: 3 cm.
ASR 1021 x022
080701 Fibula af kobberlegering

Næsten komplet lille skålfibel. Kun kanten er næsten helt 'afgnavet' grundet korrosion. Ornamentikken står tydeligt. Øjne, ribben og de fire lårbensbuer ses tydeligt. Bevaret str: 3,3 x 1,5 x 0,6 cm. På bagsiden lidt rester fra nåleanordning.
ASR 1021 x023
080701 Fibula af kobberlegering

Komplet bevaret Urnesfibel, ca. 2,7 x 2,7 cm. Nåleordning næsten komplet på bagsiden. Type m. tværstreger før tre små kløer
ASR 1021 x041
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af dyreformet fibel af bronze ornamenteret med geometrisk stregornamentik, måske urnesstil? Dyret har mandelformet øje og spiralornament på skulderen. Dyret er højrestillet og ses i profil. Der er svage rester af nåleanordning på bagsiden. Mål: 4x2,1 cm.
ASR 1021 x042
080701 Fibula af kobberlegering

Foden og dele af bøjlen fra en ret spinkel fibel. Foden ender i et stiliseret dyrehoved. Antagelig en korsformet fibel. På undersiden rester af nåleskede.
ASR 1031 x003
080701 Fibula af kobberlegering

1 Bronzefibel, med indpunslede cirkel-mærker på hoved- og fodplade. Noget 'afgnavet' i kanterne. På undersiden spor efter nåleskede, samt nålehæfte, incl. jernspor efter nål.
ASR 1076 x002
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af formodet korsformet fibula (del af hovedpladen og bøjlen).  Største mål: 2,6 cm.
ASR 1076 x005
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af korsformet fibel, bestående af hovedpladen med bagudvendende knop, samt del af bøjlen.Største mål: 2,9 cm.
ASR 1077 x019
080701 Fibula af kobberlegering

Komplet fuglefibel. 5,3x2,2 cm, med bevaret nåleskede og -fæste. Flot ornamentik. Godt bevaret efter Ribeforhold.
ASR 11 x3072
080701 Fibula af kobberlegering

Større fragment af Urnesfibel, ca. 2 x 3 cm. Kons.  Identisk (samme form) med spændet ASR1021x23, Type m. tværstreger før tre små kløer
ASR 11 x3260
080701 Fibula af kobberlegering

Cirkulær broche (Ø: 2,2 cm.) med dyreornamentik, Guds lam / Agnus Dei.  Tydeligt nålefæste bagpå. Nålen mangler. 
ASR 11 x3315
080701 Fibula af kobberlegering

Skiveformet, ret tung og massiv genstand. Med rester bagpå af nålefæste, øsken eller lignende. Der kan være tale om en knap, men evt. også et smykke m. spor af nålefæste bagpå. Belagt m. sølv/hvidmetal. diameter: 26 mm.
ASR 11 x4711
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af fuglefibula, ca. 2,5x2,5 cm. Kons.  Synes at være ret komplet, men med meget nedbrudt overflade.
ASR 1200 x0052;08
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment. Muligvis fra skiveformet, gennembrudt smykke. Guds lam/bagudvendt dyr? RX30. Største mål: 1,5 cm.
ASR 1200 x0791
080701 Fibula af kobberlegering

Skiveformet, cirkulær genstand, meget korroderet overflade. Med rester af nålefæste eller lignende på den ene side i form af to nitter. Broche?/fibel? Diameter: 2,1 cm.
ASR 1265 x001
080701 Fibula af kobberlegering

Cirkulær skivefibel med spor af forgyldning. Diameter ca. 25 mm. På forsiden svage spor efter ornamentikken, der antagelig hovedsaglig udgøres ef to større S-formede slyng. På bagsiden rester af ophæng, både som øsken og nålefæste + -skede.
ASR 1265 x002
080701 Fibula af kobberlegering

Cirkulært bronzesmykke, diameter ca. 25 mm. Ornamentikken er stort set bortkorroderet, der ses kun små, svage partier hist og her. Ligner evt. x1? På bagsiden spor efter ophæng, i form af især nålefæste, evt. også -skede og øsken?
ASR 1265 x007
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af formodet smykke med karvsnit-lignende ornamentik. Største mål ca. 20x18 mm. I den brede ende er bevaret dele af en lille gennembrydning.
ASR 1265 x012
080701 Fibula af kobberlegering

Cirkulært emaljespænde med korsformet motiv. Enkelte rester af grønlig emalje i den centrale del. Bevaret diameter 24 mm, men hele kanten er bort-korroderet, så opr. har stykket været en smule større. På bagsiden ses svage spor efter fæste. Type Frauenhofen
ASR 1265 x014
080701 Fibula af kobberlegering

8-takket spænde med plads til emalje i en lille central fordybning, hvor emaljen dog mangler. Største bevarede diameter 19 mm, men alle spidser er bort-koroderede, så smykket har opr. været en anelse større. På bagsiden spor efter nålefæste- og skede.
ASR 1265 x022
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af bøjlen fra en fibula, Almgren grp. 2. Største bredde 18 mm
ASR 1265 x025
080701 Fibula af kobberlegering

Usædvanlig flot Urnesfibel i gennembrudt arbejde. Kun få, ubetydelige småbrud. Måler ca. 27 x 18 mm. På bagsiden ses velbevaret nålefæste og -skede, med små-rester af jernnål.
ASR 1265 x028
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af hovedpladen fra en simpel korsformet fibula. På bagsiden rester af nålefæste. Største mål: 23 mm.
ASR 1265 x029
080701 Fibula af kobberlegering

Cirkulært emaljespænde med korsmotiv, dannet ved at fire buer udgår fra randcirklen. I større dele af den centrale del er den røde emalje bevaret. På bagsiden ses nålefæste og delvist også -skede, ligesom hovedparten af den lille og spinkle jernnål er bevaret. Diameter: 17-18 mm.
ASR 1265 x030
080701 Fibula af kobberlegering

Cirkulær emaljefibel med korsmotiv. Korset dannet ved fire buer der udgår fra cirkelkredsen. Usædvanlig velbevaret emalje. På bagsiden rester af nåleflæste og -skede. Diameter: 22 mm.
ASR 1265 x042
080701 Fibula af kobberlegering

Cirkulært emaljespænde med korsmotiv dannet ved fire buer udgående fra cirkelomkredsen. Al emaljen mangler tilsyneladende. Diameter c. 18-19 mm. På bagsiden næsten komplet bevaret nålefæste og -skede.
ASR 1265 x045
080701 Fibula af kobberlegering

Den ene 'arm' fra et trefliget spænde, ornamenteret med karolingisk inspireret blomstermotiv i ret dybt karvlignende snit. På bagsiden rester af nålefæste og lille bitte del af fastirret/rustet jernnål.
ASR 1265 x046
080701 Fibula af kobberlegering

Cirkulært emaljespænde med korsmotiv dannet ved fire buer udgående fra cirkelkredsen. Emaljen helt eller næsten helt borte. Der er tydeligvis tale om grube-emalje, af ret lav dybde. På bagsiden næsten komplet bevaret nålefæste og - skede, samt mindre del af jernnål
ASR 1265 x050
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment med dyreornamentik i gennembrudt arbejde. Virker 'rå' og skal antagelig opfattes som en model, evt. være et halvfærdigt arbejde hvor efterbearbejdningen efter støbning ikke er udført. Ingen spor efter ophæng m.m. på den flade bagside.
ASR 1265 x058
080701 Fibula af kobberlegering

Emaljespænde med lidt ophøjet, central fordybning og 6 afrundede flige, hver især med en mindre kegleformet fordybning. Ingen emalje bevaret, hverken i midterhuller eller i de seks små huller (som antagelig aldrig har haft indlægning?). På bagsiden fuldt bevaret nålefæste og -skede. Diam: 18 mm.
ASR 1265 x082
080701 Fibula af kobberlegering

Emaljespænde. Otte-takket stjerne med central forhøjning, hvori der sidder en større klump blå-sort glasemalje. På bagsiden er størstedelen af nåleanordningen bevaret. Største diameter: 20 mm. Desværre groft afrenset af finder !
ASR 1265 x088
080701 Fibula af kobberlegering

Fragmenteret korsformet fibel, hvor hovedparten af bøjlen og hovedpladen er tilstede. På bagsiden ses rester af nålefæste, samt en lille klat fastrustet jern der viser, at fiblen i sin tid er tabt/efterladt med sin jernnål. Største længde: 3,6 cm. Alle kanter er ret 'afgnavede' - den har altså antagelig ligget længe i pløjelaget.
ASR 1265 x093
080701 Fibula af kobberlegering

Emaljefibel. Rektangulær, ca. 25 x 22 mm. På forsiden svagt hævet plateau med ramme hvori ses fire cirkler forbundet i kryds, samt yderligere halvbuer langs de to langsider. Rester af rød emalje i tre fordybninger. Fremstillet i grubeemalje-teknik. På bagsiden velbevarede rester af nålefæste (med lidt jern bevaret) og nåleskede.
ASR 1265 x094
080701 Fibula af kobberlegering

Emaljebroche, 8-takket stjerne med central cirkulær indfatning hvori ses nu, grumsetgullig emalje/glasflus. De fleste af takkernes spidser er afbrudt. På bagsiden er nålefæste bevaret (med del af jernnål), samt dele af nåleskeden. Største bevarede diameter: 20 mm.
ASR 1265 x096
080701 Fibula af kobberlegering

Hovedparten af ret bred og kraftig bøjle med langsgående markering af ryggen.
ASR 1265 x100
080701 Fibula af kobberlegering

Cirkulær emaljebroche. Opdelt i små celler, der danner et kors samt en lille cirkel i midten. Næsten al elmaljen er faldet ud. På bagsiden velbevaret nåleanordning. Diameter: 20 mm. celleemalje
ASR 1265 x109
080701 Fibula af kobberlegering

Lille fragment, ca. 16 x 12 mm fra smykke med gribedyrsornamentik - formodentlig fra en ligearmet fibel. Del af nålefæste- eller skede bevaret på undersiden - bl.a. i form af reparation med pånittet plade.
ASR 1265 x111
080701 Fibula af kobberlegering

Fuglefibula med rig ornamentik og forgyldning. Helt afgnavet langs alle kanter og kun den centrale del af stykket er bevaret. Længde: 2,9 cm.
ASR 1265 x112
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af ligearmet fibula. På plades ses et helt stiliseret gribedyr. På bagsiden spor efter nålefæste og jernnål. Bevarede mål: 2,3 x 2 cm.
ASR 1265 x117
080701 Fibula af kobberlegering

Emaljefibel. Omtrent trededel fragment af særdeles slidt stykke. På forsiden anes buerne der har dannet korsarmene i en korsemaljefibel fremstillet i grubeteknik. På bagsiden er nålefæstet bevaret, ligesom der ses de karakteristiske filespor. Bevaret diameter ca. 19 mm.
ASR 1265 x122
080701 Fibula af kobberlegering

Spinkel fibula, del af hovedplade og bøjle. På undersiden rester af nålefæste.
ASR 1265 x132
080701 Fibula af kobberlegering

Bøjlefibel. Nål mangler. Længde: 44 mm.
ASR 1265 x133
080701 Fibula af kobberlegering

Rhombisk fibel med dyrehoveder på de fire spidser. Rest af forgyldning. 10. årh. Største mål: 28mm.
ASR 1265 x134
080701 Fibula af kobberlegering

Fuglefibel. Med rest af nålefæste bagpå. Største mål: 21 mm.
ASR 1265 x136
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af firearmet (korsformet) fibel (Råhedefibel). Største mål: 16 mm.
ASR 1265 x138
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af fibel. Mål: 18x20 mm.
ASR 1265 x139
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af korsformet fibel. Korsenderne fortykkede. Største mål: 27 mm.
ASR 1265 x140
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af fibel. Smal, aflangt stykke med rest af nålefæste på bagsiden. Svage spor af ornamentik på oversiden. Længde: 25 mm.
ASR 1265 x142
080701 Fibula af kobberlegering

Fragment af emaljefibel. Cirkuær, med et ophøjet midtflet omgivet af gennembrydninger, oprindeligt nok 6 stk. Diameter: ca 17 mm
ASR 1265 x151
080701 Fibula af kobberlegering

Fod af bøljlefibel med tværvulst på bøjlen. Længde: 46 mm
ASR 1265 x155
080701 Fibula af kobberlegering

Emaljefibel, forhøjet midterparti og stjerneformet - takkerne dog helt afgnavede så antal ikke er klart, men antagelig otte takker.
ASR 1265 x156
080701 Fibula af kobberlegering

Fibel (?), mindre fragment. Ikke typebestemt eller nærmere dateret.
ASR 1265 x157
080701 Fibula af kobberlegering

Korsformet fibel, fragment bestående af foden.
ASR 1265 x158
080701 Fibula af kobberlegering

Emaljefibel. Lille plateau med neddybet ligearmet kors. Grube i hver korsarm. På bagsiden rester af nåleanordning.
ASR 1265 x159
080701 Fibula af kobberlegering

Emaljefibel, stjerneformet med 8 takker, central indfatning til manglende emalje. På bagsiden rester af nåleanordning.
ASR 13 x0260
080701 Fibula af kobberlegering

Fejlstøbt urnesfibel i gennembrudt arbejde forestillende bagudskuende dyr i slyngværk med åbnet gab, omslynget læbelap og lille nakketop. Urnes still. Motivet er noget degenereret. Støbt nåleholder bagpå. Største længde 3,5 cm.
ASR 13 x0289
080701 Fibula af kobberlegering

Større fragment af Urnesfibel, Måske fejlstøbning. 4,5 cm. Meget korroderet. Rx 78. måske fejlstøbt, parallel til Hviding/Vilslev spænderne. Synes i alle bevarede træk at være identisk med fiblen fra Gl. Hviding, ASR440x528 og Vilslev, ASR 491x21.
ASR 13 x0479
080701 Fibula af kobberlegering

Lille fuglefibel. Måske ørn, måske påfugl. L. 2,2 cm m. støbt nåleholder bagpå. Måske fejlstøbt hale, der egentlig skal have trekantet omrids? Rx123.
ASR 13 x0512
080701 Fibula af kobberlegering

Intakt, men meget korroderet, støbt fuglefibel med støbt nålefæste på bagsiden. Største længde 2,2 cm. formentlig fejlstøbt. Rx 128
ASR 13 x1093
080701 Fibula af kobberlegering

Dyr-i-cirkel fibel. Lille cirkulært spænde med gennembrudt orn. visende et gribedyr/guds lam? Ca. dia 1,8 cm.
ASR 13 x1130
080701 Fibula af kobberlegering

Fuglefibel. Ca. 2 x 1,5 cm.
ASR 13 x1139
080701 Fibula af kobberlegering

Bronzefibel/spænde. Palmetfibel. Ansigt og palmet? flankeret af to dyrelignende skikkelser? Største mål: 2,8x2,5 cm. Passer i støbeform x3474 id: 200286980
ASR 13 x1150
080701 Fibula af kobberlegering

Lille blomsterformet fibel? Centralt, cirkulært felt, måske opr. med emaljeindlægning? Rundt lags katen små kugler/bukler. Diameter: 2,3 cm. På bagsiden spor af nålefæste og øsken? Lille emaljefibel?