Udvidet søgning
Side 1 / 90

1872 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ESM 1941 1941-0805


KASSERET. Perkussionsmusket ex fransk M. 1922 (Indkøbt i Frankrig og leveret i 1848). Geværet er glatløbet og sigtekornet er fastlodet på Løbet. Kal: 17,9 mm. Løbets l.: 108,3 cm. På den bageste del af løbet står der nogle ulæselie tal samt M. Den med M mærkede del af løbet er sandsynligvis levet tilføjet, da geværet blev ændret til perkussion. På metaltungen, hvormed løbets bageste del er fastgjort til skæftet, står: Mle 1822 T Løbet fastholdes til skæftet af tre skæfteringe. Da skæftet mangler nder de 2/3 af løbet er kun den inderste ring tilbage. Saamtidig med afkortningen e der bleve loddet et kort rør (til ladestokken) fast på undersiden af løbe. Den, der har foretaet lodningen, ha ikke levnet plads til bajonetens dølle! På resten af skæftet ses 10 cm af den oprindelige fals til ladestokken. Ladestokken, der var af jern med massivt hoved, mangler. På siden af låsen står: M14 R14 de S14 Etienne samt et L unde en stjerne. På den smalle metalplade på geværet ses rester af stempelmærker. Lige foran aftrækkerbøjlen sidder de en rembøjle. På kolbens side står: TULLE M.R. (derunder) 1833 ?? Det sidste er navnet på den by, hvor geværet blev ændret fra flint til perkussion. I udhulningen på kolbens vensre side ses rester af et stempelmærke. Nedest på samme side ses: 1785 For enden af kolben er der et jernbeslag. Totallængde: 146,5 cm.
ESM 1941 1941-0807


KASSERET. Perkussionsmusket ex fransk M. 1922 ? (Indkøbt i Frankrig og leveret i 1848). Geværet er glatløbet og sigtekornet er fastlodet på Løbet. Sigtekærven er på dette gevær flyttet ud på den anden side af hanen Kal: 18,0 mm. Løbets l.: 97,9 cm. På den bageste del af løbet ses et E unde en krone samt rester af nogle tal. På metaltungen, hvormed løbets bageste del er fastgjort til skæftet, står: 6733 T Løbet fastholdes til skæftet af tre skæfteringe. Da den yderste 1/3 af skæftet mangler, er den yderste skæftering borte. På den nu yderstsiddende ring, er der en rembøjle. Skæfteringen holdes på plads af fjedermekanismer. På undersiden af skæftet, er der en fals til ladestokken. Ladestokken, der er af jern med massivt hoved, mangler! På siden af låsen står: Mre Rle de St Etienne samt et ulæseligt stempelmærke. På den smalle metalplade står: 6733. Pistonen er defekt, der mangler halsen. Lige foran aftrækkerbøjlen sidder de en rembøjle. På kolbens højre side står følgende på en lille metalplade: 7. R 6. C. 148 På kolbens: TULLE (navnet på den by, hvor geværet blev ændret fra flint til perkussion). På den venstre side, er der en udhulning til kinden. For enden af kolben er der et jernbeslag. Totallængde: 136,6 cm.
ESM 1941 1941-1294


KASSERET. Fyrefad, glødefad: Kobber. Diameter ved rand: 12,2 cm. Diameter ved fod: 6 cm. Foden er fastgjort til fyrfadet med jernnitte, et stykke groft tilklippet kobber er brugt som spændeskive, på såvel over- som undersiden. Håndtag af træ, med 1,5 cm. bred kobberring i den inderste ende, øsken med ring til ophæng i den anden ende.
ESM 1945 1945-037


KASSERET. Cigarrør. Merskum, rav, skind. Længde: 11,5 cm. Diameter største: 1,8 cm. Spids af rav: Længde: 3 cm. Rør af merskum: Længde: 8,5 cm. De yderste 1,5 cm. danner en lysere ring. I etui: Længde: 17 cm. Bredde i enderne: 3,1 og 2,7 cm. Højde i enderne: 2,7 og 2,1 cm. Betrukket med sort skind.
ESM 1960 1960-063


KASSERET. Døllebajonet M. 1848. Hele bajonetten er af stål. Klingen e trekantet og hulslebet. Øverst på klingen findes ulæselie rester af et stempel. Klingens længde: 44,7 cm. Klingens st. br.: 2,2 cm. Bajonetten fæsnes til geværbiben ved jælp af en dølle. Bajonetlåsen besår af en drejelig ring, hvorpå der ses: 5 samt et M under en krone. Døllens længde: 6,6 cm. Døllens st. diam.: 2,0 cm. På forbindelsen mellem klingen og døllen findes fem stempelmærker: P P P (ulæseligt) samt et M under en krone.
ESM 1960 1960-067


KASSERET. Døllebajonet M. 1848 Hele bajonetten er af stål. Klingen er trekantet og hulslebet. Øverst på klingen står: X samt et ulæseligt stempel. Klingens L.: 44,5 cm. Klingens st. br.: 2,1 cm. Totallængde: 52,9 cm. Bajonetten fæstnes til et gvær v. hj. a. en dølle. På døllen står: M (derunder) 3263. Bajonetlåsen består ef en drejelig ring. Døllens L.: 6.2 cm. Døllens st. d.: 2,0 cm. På forbindelsen mellem døllen og klingen står P (i 2 firkanter med spidsen opad) og P (i en cirkel)
ESM 1960 1960-068


KASSERET. Døllebajonet M. 1848. Hele bajonetten er af stål. Klingen er trekantet og hulslebet. Øverst på klingen står: PL. Klingens L.: 45,0 cm. Klingens st. br.: 2,2 cm. Totallængde: 53,3 cm. Bajonetten fæstnes til et gvær v. hj. a. en dølle. Bajonetlåsen består ef en drejelig ring. På ringen står der et V samt en M under en krone. Døllens L.: 6,6 cm. Døllens st. d.: 2,0 cm. På forbindelsen mellem døllen og klingen står M (i en cirkel) samt et M under en krone. Der er i alt 5 stempler, men kun de to kan læses.
ESM 1960 1960-069


KASSERET. Døllebajonet M. 1848. Hele bajonetten er af stål. Klingen er trekantet og hulslebet. Øverst på klingen står: M. Klingens L.: 44,9 cm. Klingens st. br.: 2,2 cm. Totallængde: 53,0 cm. Bajonetten fæstnes til et gvær v. hj. a. en dølle. På døllen står: H (og derunder) 5150. Bajonetlåsen består ef en drejelig ring. På ringen står der et C.V. samt P (i en cirkel). På forbindelsen mellem døllen og klingen står P samt to ulæselige stempler. Døllens L.: 6,2 cm. Døllens st. d.: 2,0 cm.
ESM 1960 1960-070


KASSERET. Døllebajonet M. 1848 Hele bajonetten er af stål. Klingen er trekantet og hulslebet. Øverst på klingen står: IXR (derunder) LJL Klingens L.: 45,0 cm. Klingens st. br.: 2,3 cm. Totallængde: 53,2 cm. Bajonetten fæstnes til gværet v. hj. a. en dølle. På døllen står: N (og derunder) 1831 Bajonetlåsen består ef en drejelig ring. På ringen står: (Et ulæseligt bogstav) samt P (i 2 firkanter med spidsen opad. Døllens L.: 6,2 cm. Døllens st. d.: 2,0 cm. På forbindelsen mellem døllen og klingen står H (i en firkant) P (i en cirkel) samt en krone over CM
ESM 1960 1960-071


KASSERET. Døllebajonet M. 1848. Hele bajonetten er af stål. Klingen er trekantet og hulslebet. Klingens L.: 44,5 cm. Klingens st. br.: 2,2 cm. Totallængde: 53,1 cm. Bajonetten fæstnes til gværet v. hj. a. en dølle. På døllen står: C (og derunder) 3318 Bajonetlåsen består ef en drejelig ring, hvorpå de står A (i en cirkel) Døllens L.: 6,3 cm. Døllens st. d.: 2,0 cm. Forbindelsen mellem døllen og klingen er mærket med A (i en cirkel)
ESM 1963 1963-117


KASSERET. Smykker, metal, glas. ring, glat 2,2 cm. i dm. Ring med blaa sten 1,4 x 1 cm., paa hver side af dette en lille klar sten. Lille Hjerte med indpunslet ornamentik.
ESM 1964 1964-189


KASSERET. Lampet, messing, 20 x 18 cm. Bøjle til ophæng af støbt messing, i denne en oval ring 9,5 x 5,5 cm., i ringen skærm holder.
ESM 1964 1964-272


KASSERET. Tøjrstage: Jern. Længde: 32 cm. Gennemboring med ring, ring 8 cm i diameter. Alle genstande fra ESM 1964 224-275 er lavet af giverens far, ca. 1890.
ASR 1085 x019
010201 O2 gods-side

Bugskår. alle med forskellig ornamentik: Stempler (kors, ring, rhombe), med og uden diverse furer. Ét som ornam randskår lb. 447, Ét som ornam randskår lb. 448
ASR 11 x2321
0306 Smykke af bjergart

Dråbeformet/ovel sleben bjergkrystal/kvarts. ca 0,5 cm. Formentlig fra indfatning i ring eller lignende
ASR 4M75 D10224
030703 Drejekværn af basalt

1 fragment af håndkværn ( løber ) af rhinsk basalt med et parti af midterhullet og den vulstformede ring omkring samme bevaret.
ASR 1075 x005.10
040301 Støbeform af ler med aftryk

Udefineret aftryk, (nøgle/ring ?).
ASR 1075 x005.11
040301 Støbeform af ler med aftryk

Udefineret aftryk (nøgle/ring ?).
ASR 2360 X132
040301 Støbeform af ler med aftryk

Hel form med aftryk af ring. Funktion usikker, muligvis ringspænde.
ASR 6M73 D07433
0500 Glas

1 fragmenteret ring af gråblålig, uigennemsigtig glasmasse. Muligvis del af større leddelt cylinderformet perle.
ASR 4M75 D09887
05010101 Type, Ribeperle m. mosaik, hjemlig

Halvdelen af stor glasperle af uregelmæssig bikonisk form med afrundede kanter, brudt igennem på langs. Perlen fremtræder med skaktavlet overflade bestående af felter af klart, blåt gennemskinneligt glas med i midten en plet af ugennemsigtigt, rødbrunt hvorom en hvid ring vekslende med felter af ugennemsigtigt glas tavlet i små grønne og mørke firkanter. Mellem overfladens to rækker felter, rødbrunt glas, der forløber i striber, og som i brudfladen ses at være brugt som bindemiddel mellem perlens forskellige dele. Højde : 1,5 cm. Diameter : 1,8 cm.
Udvidet søgning
Side 1 / 90

1872 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side