Udvidet søgning
Side 1 / 51

1067 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ESM 0637 x004


Kniv: Jern, træ. Længde: 26 cm. Håndtaget længde: 10 cm. Brugt til at åbne cellerne på vokstavler (biavl) - før honningen kunne slynges ud. Fra ca. 1910-1920.
ESM 1941 1941-0711


KASSERET. Forskæresæt, forskærerkniv og gaffel: Stål, hjortetak, messing. Gaffel: Længde: 25 cm. To-grenet faffel med bevægelig tværstykke 4,5 cm. lang, påsat 10 cm. lang skaft af hjortetak, messingring. Kniv: Længde 33 cm. Knivblad, bredde: 3 cm. Kabrikationsmærke: V. R. John Lingley & Co. Cutlers. Sheffield. Påsat skaft af hjortetak, 12,5 cm. lang. messingring. Se nr. 1945-0001.
ESM 1941 1941-0788


KASSERET. Åreladejern. Messing, stål. Længde udstrakt: 14,2 cm. Tre blade. 1. blad: Længde: 6,7 cm. Bredde ved kniv: 2 cm. 2. blad: Længde: 6,5 cm. Bredde ved kniv: 2 cm. 3. blad: Længde: 4,5 cm. Almindeligt lommeknivblad med stopstykke: Længde: 0,9 cm. Dobbelt messinghylster: Længde: 7,5 cm. Bredde: 2,7 og 1 cm.
ESM 1943 1943-087


Kniv. Krumkniv. Træ, jern. Længde: 24 cm. Træskaft: Længde: 13 cm. Skaftet påsat en krumkniv: Længde: 10 cm. Mellemstykke med messingring: Bredde: 1 cm.
ESM 1955 1955-181


Kniv. Krumkniv. Træ, jern. Længde blad: 35 cm. Længde skaft: 11,5 cm.
ESM 1961 1961-079


KASSERET. Åreladejern. Træ, papir, fløjl, messing, stål. Gråsort, violet, brun, messinggul, stålblå, sort. Jernet: 4,9 x 2 x 1,2 cm. I æske: 6,9 x 3,8 x 1,2 cm. Årepladejernet består af et hult stykke messing, aflangt og asymmetrisk rundet i den ene ende. I messingstykkets hulrum sidder fjederen, hvormed jernets mekanisme spændes. Fjederens ene ende der rager udenfor "huset" er formet som håndtag til brug ved spændingen. Jernets kniv er afslået, og ligger løs i æsken. På messinghusets lukkede overside sidder udløseren til fjederen. Æsken er rektangulær, udvendig betrukket med nupret papir, indvendig med violet, brunligt fløjl.
ASR 5M73D D02500
010201 O2 gods-side

Side-bundskår af magret gods, gruppe 4, fra kar med pæreformet korpus. Ydersiden viser svage facetter fra beskæring med kniv. Desuden tre bugskår fra kar med anden facon.
ASR 3M70C C1121
010202 O2 gods-rand

To randskår af gråsort lergods med spor af beskæring med kniv og glitning, det ene fra kar med markant, blødt, rundet halsindbøjning og kraveformet udadbøjet, afrundet mundingsrand. Det andet fra kar med svag halsfure og mundingsrand med flad, let indadskrånende overside og skarprygget randyderkant.
ASR 379 D01184
0105 Jydepotte-kardel

2 fragmenter samlet af flere skår fra meget lav skål af tykvægget, gråbrunt, sortflammet jydepottegods. Skålen har svagt antydet standflade, stærkt udfladede sider og skråt opadbøjet, afrundet mundingsrand. På overgangen mellem side og mundingsrand findes et stumpvinklet knæk, fremkommet ved ydersidens beskæring med kniv. Indersiden har uregelmæssige vandrette glittestriber. Højde: ca. 4,5 cm. Mundingsdiameter: ca. 27 - 28 cm.
ASR 96/67 D01468
010505 Jydepotte-ben/tå

Grydetå med afbrudt spids af gråbrunligt jydepottegods med lysegrå skærv. Tåen viser beskæring med kniv på ydersiden. Indersiden af det med tåen sammenhørende kar udviser en sort blank glittet overflade.
ASR MD1161 D01161
0106 B gods-kardel

2 kageforme af rødbrændt ler. Noget uregelmæssig rektangulær form med krummede langsider. Før brændingen er formens udvendig groft afskåret med kniv og indvendig indstemplet en hummerfigur i relief. Indvendig glaseret med klar blyglasur, der også dels ligger på kanten og dels findes pletvis på ydersiden. Længde: 8,8 cm. Bredde: 5,8 cm. Højde: 2,8 cm. Formene passer ikke sammen.
ASR MD1161 D01162
0106 B gods-kardel

2 kageforme af rødbrændt ler. Noget uregelmæssig oval form. Før brændingen er formene udvendig groft afskåret med kniv og indvendig indstemplet i relief et englehoved omgivet forneden af korslagte vinger og iøvrigt af enkelt og dobbelt række af cirkulære fordybninger. Glasur som på foregående. Længde: 7,4 cm. Bredde: 5,2 cm. Højde 2,1 cm. Formene passer ikke sammen.
ASR 2 x22
010602 B gods-rand

1 randskår af skål, rød brændt med klar blyglasur med enkelte grønne pletter på randen og overside. skålens højde har været ca. 10 cm. og den har haft form som en fladtrykt halvkugle.  Ydersiden af den er tildannet med kniv. Randen er let fortykket og flad foroven, st. mål: 13,8 x 9,0 cm., B1.
ASR 7M70D D01901
010701 C1 gods-side

Bugskår af gråt, porøst pibelersagtigt gods. Indersiden er lysegrå, ydersiden, der fremviser spor af beskæring med kniv, har delvis mørk, blygrå overflade.
ASR 24M70D D01783
010803 C2 gods-bund

Bundskår af gråligt, porøst pibelersagtigt gods med blygrå inderside. Skåret hidrører fra kar med plan standflade, der syntes at udvise beskæring med kniv og stærkt udadbøjet vægside.
ASR 47/63D D00704
011001 D1 Pingsdorf-side

Et sideskår af gulliggråt stentøjsagtig gods. ydersiden viser beskæring med kniv.
ASR MD1188 D01189
0114 N Yngre rødgods-kardel

Fragment af lampe af grågulligt ler med mørkegrå kærne, grønlig glasur på ydersiden. Lampen har plan standflade under fodskålen, som tillige med dennes opadbøjede rand næsten helt er afbrudt. Lampestilken er hul og viser tildannelse med kniv indvendig forneden i fodpartiet. Den er af lav, bred cylinderform med svagt aftagende bredde opefter, hvor den udvider sig i en jævnt udadbøjet, nu afbrudt skålrand. Største højde knap 6 cm. Stilkens diameter: 3,8 cm. Største bredde ved fodrand: 7,8 cm. Største bredde ved øvre skålrand: 5,8 cm.
ASR 571 x436
0200 Flint

Flintflække. Der ligner en kniv.
SJM 711 x92
0212 Diverse retoucherede genstande

Redskab af flint. Slagbuelen er bevaret ellers er der retouch næsten hele vejen rundt. Nogle steder kun på den ene side, mens der på lange stræk er retouch fra forside og bagside. Måske kniv snarere end skraber.
ASR M1558 1582
0214 Flintdolk, -spydspids, -segl

Spydblad (eller Kniv) af Flint, 14½ Cm. lang og 2½ Cm. bred.
ASR M2779 2779
0214 Flintdolk, -spydspids, -segl

En Kniv eller Dolk af Flint, 14½ Cm. lang og 3 Cm. bred. Smuk rhombeformet Fæste. Bladet opskærpet til en lille Stump.
Udvidet søgning
Side 1 / 51

1067 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side