Udvidet søgning
Side 1 / 3

48 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
SJM 215 x013
010405 A2 gods-div

Fire mindre blødt gråbrændte skår. Grov magring.
SJM 215 x021
010401 A2 gods-side

Gråbrændt bugskår
SJM 215 x019
010401 A2 gods-side

Gråbrændt bugskår.
SJM 215 x018
010401 A2 gods-side

Gråbrændt bugskår.
SJM 215 x022
010502 Jydepotte-rand

Mindre randskår
SJM 215 x025
0308 Hvæsse- eller slibesten

firesidet, ca. 10 cm lang.
SJM 215 x026
0315 Anden genstand af bjergart

Grafitpen
SJM 215 x015
0407 Kridtpibe

Fragment af hovedet af porcelænspibe
SJM 215 x029
010401 A2 gods-side

Gråbrændt groftmagret skår
SJM 215 x003
0112 D2 Næstenstentøj-kardel

Kandeskår. Brunglaseret på yderside.
SJM 215 x017
010501 Jydepotte-side

Fire små fragmetner af jydepotte.
SJM 215 x032
010501 Jydepotte-side

Mindre fragment.
SJM 215 x028
010501 Jydepotte-side

Glittet bugskår.
SJM 215 x005
01140199

Fragment af uglaseret bugskår fra formodet kande.
SJM 215 x006
01140199

Bugskår med del af påbegyndt rand. Pibelersglaseret ind- og udvendigt.
SJM 215 x030
01140199

Skår fra indvendigt blyglaseret fad.
SJM 215 x033
01140199

Uglaserede
SJM 215 x015
011402 N Yngre rødgods-rand

Randskår fra fad. Indvendigt glaseret.
SJM 215 x015
01140399

Bundskår fra hornbemalet fad.
SJM 215 x034
01140499

Hank og randskår fra rødbrændt kande. Indvendigt glaseret.
SJM 215 x020
01140699

Skår af hornbemalet fad. Glaseret og bemalet indvendigt.
Udvidet søgning
Side 1 / 3

48 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side