Udvidet søgning
Side 1 / 4

70 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
SJM 200 x063
0104 A2 gods-kardel

Næsten hel, rundbundet kuglepotte. Kraftigt uadbøjet og facetteret rand med lågfals. Tyndt, fintmagret gods og flaget skærv. Tydelige dekorationsdrejeriller på skulder. Meget varmepåvirket i den nederste halvdel og nogle steder med en del fastbrændte madskorper på indersiden.
SJM 200 x030
0307 Kværnsten

Fragment af kværnsten i grå, glimmerholdig sandsten. Sandsynligvis sammenhørende med tilsvarende fragmenter fra samme udgravning.
SJM 200 x031
0307 Kværnsten

Fragment af kværnsten i grå, glimmerholdig sandsten. Yderkant bevaret. Tilhugget med riller og kehl på den ene side. Slidt. Sandsynligvis sammenhørende med tilsvarende fragmenter fra samme udgravning.
SJM 200 x032
0307 Kværnsten

Fragment af kværnsten i grå, glimmerholdig sandsten. Yderkant bevaret. Sansynligvis sammenhørende med tilsvarende fragmenter fra samme udgravning.
SJM 200 x033
0307 Kværnsten

Fragment af kværnsten i grå, glimmerholdig sandsten. Yderkant bevaret. Sandsynligvis sammenhørende med tilsvarende fragmenter fra samme udgravning.
SJM 200 x080
0315 Anden genstand af bjergart

Diverse sten brugt som kasteskyts ved kamphandlingerne omkring.
SJM 200 x001
0510 Anden genstand af glas

Snapseflasker fundet i udgravningsgrøft fra 1950'erne (Hans Stiesdal, Nationalmuseet). Metallåg på begge mærket 'De danske spritfabrikker' rundt om et malteserkors. Skulderbort med initialerne D.D.S.F., derimellem malteserkors. Begge mærket i bunden med tallet 2. Begge indeholder en bundslat snaps.
SJM 200 x061
0809 Rideudstyr eller tilbehør af kobberlegering

Lille korsformet beslag, antagelig et stukke rasleblik fra seletøj. I en af åbningerne synes der at være slid. Mål 15 x 15 mm
SJM 200 x047
089599

Lille bronzedup, anvendelse ukendt. Længde: 1,5 cm.
SJM 200 x062
0808 Nøgle eller skrinlås af kobberlegering

Skrinnøgle, hvor det cirkulære hoved er brækket af, største længde 4,5 cm. I den anden ende en ring til ophængning. Der synes at være spor af hvidmetalbelægning også.
SJM 200 x002
1402 Kam, futteral eller dele heraf

fragmenteret dobbeltkam i ben, kraftigt ildpåvirket. Længde 2,5 cm, bredde 5 cm, max. tykkelse 1,1 cm. Rilleornamentik på den ene side i form af 2 dybere, bredere riller på midterstykket og 4 smallere, lavere riller på hver side af kammen på overgangen mellem midterstykke og kamtakker.
SJM 200 x038
0104 A2 gods-kardel

skår af kuglepotte, 6 bugskår, 1 randskår. Alle mere eller mindre varmepåvirkede. 3 af skårene har rester af fastbrændt mad på indersiden.
SJM 200 x007
010401 A2 gods-side

SJM 200 x022
010401 A2 gods-side

1 bugskår af hårdtbrændt gråvare med grov magring.
SJM 200 x043
010401 A2 gods-side

SJM 200 x038
010401 A2 gods-side

SJM 200 x043
010401 A2 gods-side

2 bugskår af hårdtbrændt gråvare.
SJM 200 x066
010401 A2 gods-side

SJM 200 x038
010402 A2 gods-rand

randskår af usædvanligt lille kar.
SJM 200 x043
010405 A2 gods-div

3 små bugskår, 1 skulderskår med overgang til rand.
SJM 200 x044
011001 D1 Pingsdorf-side

2 bugskår af Pingsdorf med tydelige drejeriller.
Udvidet søgning
Side 1 / 4

70 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side