Udvidet søgning
Side 1 / 2

27 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ESM 116/64 1157
010101 O1 gods-side

Skulder og krave af kraveflaske - kraven har furer der dels krydser hinanden - dels på halsen en omløbende glat, pålagt liste, nedover bugen 14 pålagte lister med tværfurer, hertil 2 bugskår og ca 1/5 af bund visende plan standflaade - lys rødgullig gods med grov iblanding. (7)
ESM 116/64 1173
0302 Bjergartsøkse uden skafthul

Økse af bjergart - finkornet granit - forvitret og beskadiget.  Længde : 17.0 cm Bredde: : 6,4 cm Tykkelse : 4.5 cm ved nakkeende. 
ESM 116/64 1170
0800 Kobberlegering

Et stykke bronze - aflang 2 x 6 cm - ubestemmeligt.
ESM 116/64 1163
010101 O1 gods-side

5 små skår - deraf et 3 x 1,5 cm - øverste del af bug med frynse af korte lodrette pindindtryk - til lille tragtbæger.
ESM 116/64 1165
010101 O1 gods-side

1 bugskår til kraveflaske 2 x 2,5 cm - pålagt glat liste, antydning af furer mellem disse.
ESM 116/64 1166
010101 O1 gods-side

Bugskår til lille tragtbæger - øverst på bugen frynse af korte pindindtryk 4 x 4 cm
ESM 116/64 1167
010104 O1 gods-hank/øre

Afbrudt hank - båndformet. Herudover et mindre stykke unummereret keramik.
ESM 116/64 1158
010105 O1 gods-div

Skårsamling - heraf side til tragtbæger fra bund til rand - højde 13 cm. Af rand ca. 2.5 cm bevaret - af bug 11 x 5,5 cm - gullig gods.  Del af hals til tragtbæger med bugknæk antydet - 9 x 8,5 cm grålig gods.   Lille skår 3 x 3 cm fra bugknæk, grågul gods.   Hertil få småskår, heraf et til jydepotte - Denne skårsamling er mulig rester af 3 højkravede tragtbægre - godsets iblanding er ret fin og brudkarakteren er ikke som ved tragtbægerkulturens keramik - ingen ornamentik.
ESM 116/64 1160
010105 O1 gods-div

8 skår med nummer - seks af disse glatte småskår uden dekoration. - et skår 6 x 5 cm er fra overgang mellem hals og bug - øverst på bugen lodrette indtryk af tynd tandet pind eller lignende - indtrykket kun bevaret i ca. 1,5 cm. længde. Et skår 5 x 6,5 cm er med velbevaret hank - 3 cm bred og 4,5 cm lang med fin gennemboring - Alle disse skår tilhører tragtbægerkulturens tidlige facet - gulrød gods med grov iblanding.   Hertil 4 unummererede småskår.
ESM 116/64 1161
010105 O1 gods-div

Skårsamling - ca 50 mindre skår alle tragtbægerkulturens - gulligrød gods med grov iblanding - dels forvitrede. Et skår har pålagt liste med svage tværfurer - to skår har hankfæste antydet.
ESM 116/64 1162
010105 O1 gods-div

Skårsamling - Ca 40 skår til større krukke - del af rand - diameter beregnet til 28 cm - randkant bredt afstrøget med udvendig kam - fra lidt under rand til øverst på skulder er den let udrundede hals med vandrette kamindtryk - bugskår viser ikke dekoration - intet af bund - sandsynligvis enkeltgravskulturen.
ESM 116/64 1164
010105 O1 gods-div

21 løsfundne småskår - heraf et med lidt af pålagt glat liste 3,5 x 3 cm, tynd rand me flad kant - et bugskår - øverste del med lodrette indtryk af snoet snor - 4,5 x 3,5 cm bevaret - et lille skår er nærmesr jernaldertype, ellers er skårene til større eller mindre tragtbægertyper
ESM 116/64 1159
010205 O2 gods-div

Fire skårflager - antagelig fra tidlig jernalder - et skår antyder markeret overgang til hals - ellers ubestemmelig - brun glittet gods.
ESM 116/64 1168
0200 Flint

Et stykke bearbejdet flint 8.5 cm langt - anvendelse uklart.
ESM 116/64 1171
02050302 Tyndnakket økse

Tyndbladet økse.  Længde :7,5 cm Bredde :3,6 cm ved æg Bredde :2,4 cm ved nakke T. : 1,1 cm ved nakke Lys grå flint - oprindelig vel nok slebet på fire sider men opskærpet og sandsynligt afkorttet.
ESM 116/64 1172
02050302 Tyndnakket økse

Ægparti af flintøkse, sandsynlig af tyndnakket økse. Bredde : 7,4 cm Længde : 4,8 cm bevaret Slebet på alle 4 kanter.
ESM 116/64 1174
029099

Flintsamling - mere end 100 afslag og redskaber - alle dårligt tildannede - fundet samlet.
ESM 116/64 1176
021899

ESM 116/64 1175
0300 Bjergart (ikke flint)

ESM 116/64 1175
0301 Bjergartsøkse med skafthul

Midtpartiet af stridsøkse med halvt skafthul - Lys finkornet kvartsit ellers ubestemmelig
ESM 116/64 1175
0303 Knusesten

Udvidet søgning
Side 1 / 2

27 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side