Udvidet søgning
Side 1 / 5

103 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ESM 109/64 AF 0015
0102 O2 gods-kardel

Halvdel af lille åben krukke.  Højde :11,0 cm. Rand :14,0 cm. Bund :8,5 cm. Rand tynd, rundet kant, profil s-formet, hank i form af pålagt lodret liste med tynd gennemboring, glat, sodet gods.  
ESM 109/64 AF 0019
0102 O2 gods-kardel

Dele til lille kop, fire skår bevaret, højde 6 cm, rand tynd, diameter 7 cm, hals lidt udkrummet, markeret overgang til næsten kuglet bug, to listeformede hanke med gennemboring bevaret.
ESM 109/64 1210
0102 O2 gods-kardel

Lille hankekrukke.  H: 10,5 cm. Rand: 6,5 cm. Bund: 6,0 cm. Rand kort og tynd - let udkravet - to modstående hanke udgår lige under rand - med udvidet tilheftning - trind tværsnit - let svungen profil - grågul glat gods - bund let konkav - sekundær brændt. 
ESM 109/64 1211
0102 O2 gods-kardel

Krukke med hank stærk deformeret af sekundær brand - målene omtrentlige. H: 11,0 cm.  Rand: 12,0 cm. Bund 5,5 cm. Rand kort, fortykket med facetter - tæt under rand en x-formet hank - jævn rundet profil - grågul glat gods.
ESM 109/64 1212
0102 O2 gods-kardel

Hankekrukke. H: 16,5 cm. Rand: 13,2 cm. Bund: 9,5 cm. 2 modstående x-formede hanke, den ene afbrudt udgående tæt under rand, denne kort, fortykket med facetter - rundet bug let udsvajende mod bund, glat rødgullig gods sekundær brand. 
ESM 109/64 1214
0102 O2 gods-kardel

Krukke med hank. H: 23,5 cm. Rand: 25,5 cm. Bund 13,5 cm. Rand fortykket, facetteret tæt under rand en x-formet hank - flugtende med nederste hankfæste løber to smalle furer - under samme hankfæste i dennes bredde to korte lodrette furer forbundne med en tværfure - glittet, rødlig til sodplettet gods. Jævn rundet bug indsvajet mod bund.
ESM 109/64 AF 0024
010205 O2 gods-div

Rand med sideskår, 10,5 x 11,5 cm, næsten ret krave med rundet kant, diameter over rand 18 cm, svær rødlig gods, kan mulig høre til AF 0023.
ESM 109/64 AF 0040
020402 Retoucheret flække

To flækkeknive, 7 og 5 cm lange.
ESM 109/64 1206
0703 Kniv af jern

Jernkniv.  L: 14,4 cm, heraf udgør bøjlegrebet 4,0 cm. B: 2,0 cm.  Slank kniv med ombøjet trådformet grebspids. 
ESM 109/64 1208
0715 Smykke eller dragttilbehør af jern

Fibel af jern.  L: 5,5 cm. H: 3,0 cm.  Nærmest rund tværsnit med trekantbøjle - bøjlehoved og bøjle med spor af dekor. - ombøjet fod.  
ESM 109/64 1209
0715 Smykke eller dragttilbehør af jern

Fibel af jern.  L: 6,2 cm.  H: 2,2 cm. Tværsnit nærmest kantet - jævn svunget bøjle - ombøjet fod.
ESM 109/64 1207
0718 Anden genstand af jern

Nålehus med nål. L: 11,2 cm.  Nålehuset er en rørknogle - noget medtaget - jernnål med øje. I to dele
ESM 109/64 AF 0018
0102 O2 gods-kardel

Del af bund med side til kraftig buget krukke. Bevaret i 9 cm højde. Bunddiameter 10 cm, ca. ¼ af omkredsen bevaret. Siden er beklasket. Grålig og rødlig gods.
ESM 109/64 AF 0023
0102 O2 gods-kardel

Nederste del af kar bevaret i 13 cm højde. Bundens diameter er 12 cm i diameter.
ESM 109/64 AF 0037
0102 O2 gods-kardel

Lerkar
ESM 109/64 AF 0058
0102 O2 gods-kardel

ESM 109/64 1213
0102 O2 gods-kardel

Fodskål med hank. Formen stærk ændret ved sekundær brand - målene de nuværende. H: 9,0 cm. Rand: 38,5 cm.  Bund: 13,5 cm.  Rand fortykket med facetter - lige under rand en x-formet hank - oprindelig jævn rundet bug med kraftig indsnøring mod bund - og glittet gods.  
ESM 109/64 AF 0075
0102 O2 gods-kardel

1/4 karside. Fra midten af bugen er karret beklasket. Randen er tynd og rundet.
ESM 109/64 AF 0004
010201 O2 gods-side

2 sideskår- det ene med dekor af indtrykte furer.
ESM 109/64 AF 0013
010201 O2 gods-side

15 sideskår med furer dekor.
ESM 109/64 AF 0026
010201 O2 gods-side

Skårflage af side til urne. Fin magring.  Hertil 11 løse sideskår.
Udvidet søgning
Side 1 / 5

103 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side