Udvidet søgning
Side 1 / 21

427 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ESM 106/64 x 749
0101 O1 gods-kardel

Større tohanket krukke med afbrækkede hanke. Rand lodret, ufortykket og afrundet.
ESM 106/64 AB 207
0102 O2 gods-kardel

Hankekrukke med fæste til 1 afbrudt hank, 2 cm under rand, oprindelig 2 hanke. Hankfæstet viser, at den afbrudte hank har været trind. Krukkens højde 22 cm. Randdiameter 11 cm. Bund 7.5 cm., over bug 18 cm. Rand tynd med smal mundingskrave på høj kegleformet hals, overgang til bug markeret med let antydet fure. Bund med standring. Overfladen glat, godset rødlig med svag sodede partier.
ESM 106/64 AB 286
0102 O2 gods-kardel

Fragmenteret et eller tohanket krukke. Bund og meste af rand bevaret. - Diameter over rand 12 cm, over bund 9 cm., højde 21.5 cm. Tynd, lodret rand der går jævnt over i bug, Kar er jævnt rundet mod bund. Gods nubret, rødlig til let sodet. ,
ESM 106/64 AB 292
0102 O2 gods-kardel

Stort forrådskar (rekonstrueret flere steder). Diameter over rand 34 cm., højde 47 cm. bund 16.5 cm., største vidde i 30 cm. Stærkt indsvajet mod bund. Rand tynd på let udsvajet hals, der i overgang til skulder har pålagt liste med grove fingerindtryk. Beklasket fra 12 cm. under rand. Jævn kraftig og rødlig til sodet gods. Hertil en pose med løse sideskår fra karret.
ESM 106/64 AB 317
0102 O2 gods-kardel

Krukke, 33 cm. høj, diameter over rand 19 cm., - bund 11,5 cm., - rand fladt afrundet, let fortykket af mundingskant, - 2 dels fragmenterede hanke fra 2 cm. under rand til øverst på bug, - disse hanke er ejendommelig nedadtrukket. Rand kort, udkravet på let kegleformet hals, der jævn går over i en svag spandformet profil, - godset jævn, svær, glat, og med pottemagerstenen påført et netagtigt mønster suppleret med find indridsede streger, lys gulbrun til sodet.
ESM 106/64 x 750
0102 O2 gods-kardel

Hankekar med 2 x-formede øre. Max mundingsdiameter 17cm. Bunddiameter 12cm. 3-ledet kar. Kort hals. Lodret rand, ufortykket og afrundet. Kraftigt restaureret.
ESM 106/64 684
0102 O2 gods-kardel

Lerkar med fire svaleredeører. Sammenlimet og delvist rekonstrueret, se opr. beskrivelse. Højde 22 cm. Mundingsdiameter: 35,5 cm.
ESM 106/64 x 679
010201 O2 gods-side

Stor 2 hanket krukke.
ESM 106/64 x 722
010201 O2 gods-side

Sideskår fra mindre kar. Tæt ved halsen dekor af rektangel med indvendig kors startende ved hver hjørne af firkanten.
ESM 106/64 AB 176
0402 Tenvægt af ler

Rundskåret skår med gennemboring i centrum, diameter 8 cm. Yderside sfskallet, rødlig til mørk.
ESM 106/64 AB 081


1 randskår. svagt udadbøjet. ufortykket. lige rand.
ESM 106/64 U.nr


17cm høj underdel af kar uden fundnummer. Beklasket. Bunddiameter = 11cm. Fin magring. Grå gods. Hertil en pose løse skår uden nummer, som ikke nødvendigvis hører til karret.
ESM 106/64 x 751


1/4 kar fra rand til bund. Bunddiameter ca. 10 cm. Hertil en pose med småskår.
ESM 106/64 x 747
010101 O1 gods-side

Større skårflage fra karrets bug.Beklasket og mellemfin magring.
ESM 106/64 x 746
010101 O1 gods-side

Sideskår. Grov magring.
ESM 106/64 AB 291
010101 O1 gods-side

Sideskår. Sandsynligvis fra samme kar.
ESM 106/64 AB 289
010101 O1 gods-side

Beklaskede sideskår - sandsynligvis til samme kar.
ESM 106/64 AB 208
010101 O1 gods-side

Sideskår
ESM 106/64 AB 020
010101 O1 gods-side

Lille, forvitret sideskår.
ESM 106/64 AB 042
0102 O2 gods-kardel

Fragmenteret og stærk forvitret hankekrukke - en hank bevaret - fra rand eller lige under, båndformet 6 cm. Skærven er berapt til 4 cm. under den noget udfaldende og tynde rand, hvoraf 8 cm er bevaret. Højden af den tøndeformede krukke er 27.5 cm - Bund 12 cm. og diameter med rand omkring 26 cm. Farve vekslende sodet og rødgul. - hertil 24 småskår.
ESM 106/64 AB 065
0102 O2 gods-kardel

Skårflage med rand antydet - ligeledes halskrave antydet - sort, sodet gods - til større krukke - dertil mulig 3 mindre skår.
Udvidet søgning
Side 1 / 21

427 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side