Udvidet søgning
Side 1 / 6

112 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ESM 101/66 Kar 4
0101 O1 gods-kardel

Næsten helt bevaret tragtbæger. med dekor af indridsede zig zag strager øverst på hals og lodrette furer i bugknækket. 12,5cm høj 21.5cm i rand diameter. 6c, i bunddiameter.
ESM 101/66 Kar 6
0101 O1 gods-kardel

Lille tragtbæger - fuldt bevaret. Pindindstik lige under rand. 7cm højt 9cm i rand dia. 4,5cm i bund dia.
ESM 101/66 Kar 3
0101 O1 gods-kardel

Lille tragtbæger med dekor af zig zag mønster under rand. Herunder lodrette streger og endnu et zig zag mønster på midten af halsen. Herefter et glittet parti indtil bugen hvor der igen er lodrette furer. Karftigt rekonstrueret. Til karret hører en pose med løse skår, som har siddet på karert. 12,5cm høj Rand diameter 12 cm bund diameter 3cm Halsens længde 7cm.
ESM 101/66 x010
010101 O1 gods-side

78 løse sideskår uden dekoration. Fra tragtbæger. 115 sideskår er dekorerede og er i en seperat pose. Dekor består af indridsede streger, kamornamentik, pindindstik, muslinge indrids osv.
ESM 101/66 x005
010101 O1 gods-side

Sideskår fra forskellige kar - mange med ornamentik i form af zig-zag og muslingeindtryk.
ESM 101/66 x008
010101 O1 gods-side

Sideskår fra forskellige kar - mange med forskellig dekoration.
ESM 101/66 Kar 5
010102 O1 gods-rand

Større skårflage af randparti fra rigt dekoreret kar. Pindstik, muslingeindtryk,, kamindtryk, glatte områder osv. 15x20cm.
ESM 101/66 x009
010102 O1 gods-rand

Randskår med ornamentik.
ESM 101/66 x051
010102 O1 gods-rand

Randskår fra større kar. Formodet førromersk jernalder pga. udadsvejet rand og pålagt liste med fingerindtryk.
ESM 101/66 Kar 1
0102 O2 gods-kardel

Større fad. Kraftig rekonstrueret. Bund mangler. Et enkelt skår med rand. Dekoreret med muslingeindtryk og indridset zig zag mønster i bunden. Randdiameter 37 cm.
ESM 101/66 U.nr
0218 Usorteret flint

Genstande af flint. Heriblandt 2 fladehuggede dolke.
ESM 101/66 A
0300 Bjergart (ikke flint)

Granitsten, Mål: 27x24 cm.
ESM 101/66 G
0300 Bjergart (ikke flint)

Granitsten. mål: 47x13 cm
ESM 101/66 B
0305 Skåltegnsten, billed- eller runesten

Granitsten, mål: ca 22x22x11 cm. Med et enkelt skåltegn.
ESM 101/66 x086


Sideskår fra forskellige kar. Ukarakteristiske.
ESM 101/66 x007


Større randskår med lige og afrundet rand.
ESM 101/66 x031
010101 O1 gods-side

6 sideskår
ESM 101/66 x030
010101 O1 gods-side

25 uornamenterede sideskår.
ESM 101/66 x036
010101 O1 gods-side

Små sideskår fra forskellige kar.
ESM 101/66 x033
010101 O1 gods-side

18 sideskår fra forskellige kar.
ESM 101/66 x024
010101 O1 gods-side

Sideskår. Nogle er ornamenterede.
Udvidet søgning
Side 1 / 6

112 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side