Udvidet søgning
Side 1 / 11

222 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ESM 0563 x215
0102 O2 gods-kardel

1 hankekar med svagt udadbøjet let fortyndet mindingsrand, ét bredt båndformet øre og lille plan standflade hals relativ høj, skulderen dekoreret med 3 forskellige mønstre - dels 2 vandrette brede(0.25-0.4mm)(øverst) og 2 smalle(0.1cm, nederst) furer, hvor der imellem de to brede furer findes en række små korte skrå indtryk - dels brede furer i vinkelmønster, hvor der på begge sider af de brede furer findes samme korte indtryk som ovenfor nævnt. dette vinkelmønster er opadtil afsluttet af en bred vandret fure, og endelig? vekslende brede og smalle furer i vinkelmønster, også dette mønster er opadtil afsluttet af en bred fure.På begge sider af øret afsluttes dekorationen af 2 lodrette brede (0.3-0.5cm) furer (jvf. tegning) Godset er brunt og middelgroft magret Overfladen er glat og vekslende fra lys til mørk brun. Indersiden er også afglattet og brun til gråbrun. Højde 10cm. Mundingsdiam. 12.3-12.5cm Bugdiam. 12.7cm Halshøjde 4.2-4.5cm Skulderhøjde 2.0-2.3cm Ørehøjde 4.3cm Orebredde 2.3cm Øretykk. 0.7-0.8cm Kartykk. ca. 0.5cm randtykk. 0.3-0.4cm Standflade diam. 5.2cm
ESM 0563 x217
0102 O2 gods-kardel

1 hankekar med indadbøjet ufortykket rund mundingsrand og én vandret placeret, let opadbøjet, nærmest rektangulær øretap. Karformen nærmest dobbeltkonisk, afrundet. Karret højere modsat øretapperne end ved øretappen.Lille plan standflade. Karret er på den øvre del - over bugknækket - ornamenteret med flygtig indridsede ca. 1mm tynde furer i vinkelmønstre - ca. 3 furer i hver vinkelarm og 2 vinkler under hinanden. Max karhøjde 9.3cm Min karhøjde ved øretap 7.7cm Bugdiam. 14.2-15cm. Randdiam. 9.0-9.9cm Standflade diam. 6.3-6.7cm Øretap: bredde 5.8cm, længde ca. 2.5cm. Tykk. 0.8cm Kartykk. ca. 0.6-0.7cm Randtykk. 0.5-0.7cm. Godset er brunt og groft til middelgroft magret.Overfladen er glat og flammet sort til mørkbrun til lys brun. Idersiden er mørk gråbrun og også noget afglattet.
ESM 0563 x223
0102 O2 gods-kardel

1 rundbuget krukke med relativ høj uornamenteret hals og let udadsvajet, svagt fortyndet rund rand. Krukken er på den øvre del af bugen(over bugknækket) ornamenteret med tynde(ca. 1mm) furer og runde og ovale indtryk. Øverst findes et vandret omløbende ca. 2cm bredt bælte, til begge sider afgrænset af smale furer, hvorimellem der findes tætstillede, små skrå ovale indtryk. Under dette bælte findes et vinkelmønster, hvor hver vinkelarm består af 3 tynde furer. Hver vinkel er opadtil afsluttet af en stor cirkelrund fordybning. Godset er gråbrunt og fint magret. Overfladen er glat og meget flammet i farverne sort, sortbrun, mørk til lys rødbrun. indersiden er også noget flammet - lys til mørk gråbrun og sort. Halsens inderside er afglattet. Standfladen er lille og plan. Højde 16.8cm Bugdiam. 17cm. Randdiam. 10.7-11cm. Standflade 6.5cm. Halshøjde 3.8cm. Bugknækkets højde over bund 7.2cm. kartykkelse 0.3-0.5cm Randtykk. 0.4cm
ESM 0563 x250
0300 Bjergart (ikke flint)

1 granitsten hvis ene side har 2 muligvis ?? Plane facetter, som mødes i en skarp kant. 30x18x18cm
ESM 0563 X002
0308 Hvæsse- eller slibesten

1 hvæssesten af skifer, firesidet, glatsleben på alle sider. Cylindrisk ophængningshul i den ene ende. Længde: 11 cm.
ESM 0563 x210
0501 Perle af glas

1 mælkehvid glasperle af nærmest oval form. Ret slidt på overfladen. Diam. 1.3cm Højde 0.6-0.7cm Hul 0.6cm
ESM 0563 x167
050116 Form, cylindrisk

1 mælkehvid glasperle afrundet cylinderform, småskaller slået af overfladen. Diam. 1.3cm, højde 0.7-0.8cm, hul 0.5-0.6mm
ESM 0563 x130
060101 Ravperle

1 ravperle. Afrundet cylinderform, affladet i enderne. Diam. 1.5cm Højde 1.0cm Hul 2mm
ESM 0563 x166
060101 Ravperle

1 ravperle, afrundet cylindrisk, svagt affladede ender. Diam. 1.2cm, højde 0.7cm, hul 2mm
ESM 0563 x216a
070099

Jernkam. Lå sammen med benkam x216a, se denne) oven på det knuste lerkar 563x216, der igen stod ovenpå stene 563x250 Kammene har snarest været stukket skråt ned i lerkarret, da dette har været for lilletil at de kunne ligge nede i det. Dette understøttes yderligere af at der fortringsvis errustdannelser på inder og yderside af karrets ?-side, dvs. den side hvor kammen har stukket op af karret. Samt yderligere lidt rustdannelser i bunden af karet. Følgende placering for lerkar og kamme kan derfor antages: stenen 563x250 anbringes uden for kistens hovedgærde. Lerkarret 563x216 anbringes ovenpå stenen med øret mod syd. Kammene anbringes i lerkarret såkedes at de stikker skråt op af lerkarret i den side, der vender ind mod kisten. nederst kugger benkammen og den er drejet en smule i forhold til jernkammen(se tegn. tidl.) over benkammen ligger jernkammen således at tænderne vender modsat lerkarrets øre. Over jernkammen ligger et tyndt trælag, som har årene i samme retning som benkammens tænder. Det er usikkert hvordan dette trælag skal opfattes(se tegn. tidl.) Jernkammen er stærkt forrustet, men bevaret i sin fulde størrelse bortset fra et mindre hjørne som mangler i den ene side (nyt brud, har oprindelig været hel). ved ryggen er dannen en stor hul og meget hård rustklump og mindre rustklumper findes ligeledes især på den nedadvendte hvor der også er aftryk af benkammens tænder. På den opadvendte side er der fastrustet lidt trærester. Jernkammens form kan derfor vanskeligt anes på selve stykket. Men formen træder tydeligt frem på røntgenfoto rx 1533(vedlagt beretningen og jvt. udtegning) Den har klart lige side og krum ryg. Alle tænderne er intakte, men de er ikke alle bevarede i deres fulde længde. De har firkantet tværsnit og har været ca. 1.5cm lange. Omder der har været ornamentik eller gennembrydninger på kammens ryg, kan ikke ses. I det afbrækkede hjørne på kammen kan ses at den er dannet af to ganske tynde, ca. ½-1mm tykke jernplader. Det ser ud til at den er dannet ved at folde en tynd jernplade i kammens ryg og lægge den dobbelt, hamre den fladt ud, og derefter skære tændernde ud, ialt 31 tænder. Jernkammens bredde: 7.5cm, højde 4.2-5.7cm tykkelse ca. 2mm Tændernes længde 1.5cm, bredde 1½-2mm. Ryggens højde max. 4.2cm, min 2.7cm.
ESM 0563 x211
0807 Smykke eller dragttilbehør af kobberlegering

1 bronzering ovalt tværsnit ca. 2.5x3.5mm. Diam. 2.7cm. Fragmenteret stykke på ca. 1.2cm længde mangler
ESM 0563 x213
090101 Fibula af sølv

Sølvfibel i 3 dele. Spiral: med rest af bøjlen, hvor denne har været slået omkring spiraltråden. Spiralen består af 7 vindinger på hver side af bøjlen plus en lidt bredere vinding eller ring ved hver ende af spiralen. Sprialen er slået omkring en ca. 1-1.5mm tyk sølvtråd, der er let udvidet for enderne af spiralen. Bøjlen har fladt rekrangulært tværsnit, hvor denne er slået om spriralen. Bøjlens bredde 3mm, tykkelse knap 1mm. Spiralens totallængde 2.75cm, tykkelse 3.5mm Bøjle og nåleskede: Bøjlen har - såvidt det kan ses - ovalt tværsnit med 3 facetter på undersiden og hvælvet overside. Bøjlen er kraftigt hvælvet og går direkte over i nåleskeden, hvor bøjlen er fladt og tyndt udhamret til nærmest trapezform og oprullet for enden til nåleholder. hvor bøjlen går over i nåleskeden er der på bøjlen indpunslet 2 tværstreger. Samme ornamentik findes i den anden ende af bøjlen umiddelbart inden den slås om spiralen. Bøjlen er her udhamret til fladt rektangulært tværsnit. Bøjle og nåleskede totallængde :3.8cm Højde på nåleholder til bøjlens toppunkt 1.6cm. Bøjlens bredde 3mm, tykkelse 2.5mm. Nåleskedens længde 1.5cm, bredde 0.7mm tykkelse ved bøjlen 1mm Nål: Sølv?nål af trindt tværsnit. I den ene ende af nålen findes en svag ombøjning hvor nålen har gået overi spiralen. Den anden ende af nålen er spids. Nålens længde 3.7cm Diam. knap 2mm i nålens øvre ende. Fiblens totallængde: ca. 3.8cm Højde 1.8-1.9cm Spiralens længde 2.7cm Fiblen er opklæbet på eb gebbensigtig plastikplade som vist på tegning. Den er meget dårligt bevaret og der er formodentlig intet metal tilbage i den.
ESM 0563 x247
010502 Jydepotte-rand

1 randskår sikkert jydepotte. Godset gråbrunt, fintmagret. Indersiden sort og glat. Ydersiden sort til gråbrun. Rand opretstående, ufortykket og lige afskåret. 3.5x2.5cm Tykk. 0.8-1.1cm
ESM 0563 X001
010201 O2 gods-side

2 hals/bugskår til kar med udadbøjede rande. Godset brunt, middelgroft magret. Overfladen glat og mørk gråbrun. 3,5 x 3,5 cm og 2 x 1,5 cm. Tykkelse 0,6 - 0,9 cm.
ESM 0563 X008
010201 O2 gods-side

14 sideskår, alle af gråbrunt groft magret gods. Overfladen rødbrun til gulbrun til mørk gråbrun og ikke særligt glat. Indersiden brun til mørk gråbrun til sort. Flere med sodlag på indersiden. Et skår meget tykvægget, muligvis bund. Skår ikke (???) til forrådskar. Største 9 x 7 cm, 7 x 6 cm, 5 x 4,5 cm og 5 x 4 cm, resten mindre. Tykkelse 0,4 - 0,85 cm. Et enkelt skår 1,6 cm tykt.
ESM 0563 x100
010201 O2 gods-side

7 sideskår af gråbrunt groft magret gods, overflade gråbrun, rødbrun og rød. Et enkelt med sodlag på indersiden. Største 7x4.5cm. Øvrige mindre. Tykkelse 0.6-0.8cm
ESM 0563 x101
010201 O2 gods-side

1 sideskår af mørkbrunt groft magrret gods, overfladen ru og sort, sodlag på yderside, ca. 3.5x3.5cm, tykk. 0.85cm.
ESM 0563 x105
010201 O2 gods-side

136 sideskår af meget groft magret rødbrunt gods, dårligt brændt, på de fleste skår er overfladen afspaltet. Overfladen rødbrun og tildels glat. Alle skårene hører antageligt til samme kar. Størrelse 4x4cm, 4.5x3.5cm, de øvrige mindre. Tykk. 0.7-0.9cm
ESM 0563 x106
010501 Jydepotte-side

1 sideskår - jydepotte ? Gråbrunt sandmagret gods, gråbrun yderside, sort inderside. Hals/bugskår, svag vulst på overgangen til hals. 4.5-3.5cm Tykk. 0.9-1.0cm
ESM 0563 x108
010201 O2 gods-side

1 sideskår af gråbrunt groft magret gods, mørk gråbrun glat overflade. 5.5x4cm, tykk. 0.6-0.8cm
ESM 0563 x109
010201 O2 gods-side

1 sideskår af gråbrunt goft magret gods, lys gråbrun overflade, 4.5x2.5cm Tykk. 0.8cm
Udvidet søgning
Side 1 / 11

222 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side