Udvidet søgning
Side 1 / 4

67 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR M2836 2966
0101 O1 gods-kardel

Et Lerkar, 6 Cm. højt og 9 Cm. bredt. Siderne noget mere lige end paa foregaaende og de spidsvinklede Streger ordnede i Rækker. Indtrykkene ere foretagne med et skarp Redskab, ikke med en Muslingskal.
ASR M2836 2967
0101 O1 gods-kardel

Et bægerformet lerkar, 7½ Cm. højt og 10 Cm. bredt. Bunddiameter: 7 Cm. Skråtsillet vinkelornamentik og et bredt bånd af fem parallelle furer under randen. Grov Lermasse med iblandet Grus.
ASR M2836 2836
02050302 Tyndnakket økse

En tyndnakket Flintøxe, 20 cm. lang og 7½ Cm. bred. Nakken meget tynd, næsten som en Eg. Usleben.
ASR M2836 2837
02050302 Tyndnakket økse

En tyndnakket Flintøxe, 26 Cm. lang og 7½ Cm. bred. Form som foregaaende, Nakken dog noget tykkere. Usleben.
ASR M2836 2838-39
02050302 Tyndnakket økse

To tyndnakkede Flinøxer, 22 & 23 Cm. lange og 8 & 9 Cm. brede. Form som foregaaende, men Nakkerne noget tykkere. Uslebne.
ASR M2836 2840
02050302 Tyndnakket økse

En tyndnakket Flintøxe, 12 Cm. lang og 5½ Cm. bred. Nakkerne som foregaaende. Bredsiderne slebne.
ASR M2836 2841-43
02050302 Tyndnakket økse

Tre tyndnakkede Flintøxer 12½,15,19½ Cm. lange og 6.7.7½ Cm. brede. Siderne hvælvede og slebne alle. N: 2841 slidt og opskærpet.
ASR M2836 2844-45
02050303 Tyknakket økse

To tyknakkede Flintøxer 11½ Cm. & 12 Cm. lange og 3½ & 3 3/4 Cm. brede. Nakkerne noget afrundede og Overgangsformer mellem tynd og tyknakkede. Bredsiderne slebne.
ASR M2836 2846
02050303 Tyknakket økse

En tyknakkede Flintøxe, 15½ Cm. lang og 6 Cm. bred. Svær firsidet Nakke. Usleben.
ASR M2836 2847-49
02050303 Tyknakket økse

Tre tyknakkede Flintøxer, 13½,13½,14½ Cm. lange og 5½,6,4½ Cm. brede. Kun Bredsidernes Egparti slebent, ellers uslebne.
ASR M2836 2850-55
02050303 Tyknakket økse

Sex tyknakkede Flintøxer, 11½-15 Cm. lange og 4½-6½ Cm. brede. Tykke quadratisk Nakker. Bredsiderne slebne, Smalsiderne uslebne.
ASR M2836 2856
02050303 Tyknakket økse

En tyknakket Flintøxe, 13½ Cm. lang og 5½ Cm. bred. Svær firsidet Nakke. bredsiderne fuldstændig og Smalsiderne tildels slebne.
ASR M2836 2870-76
02050303 Tyknakket økse

Syv tyknakkede Flintøxer, 11-18 Cm. lange og 3½ -6½ Cm. brede. Tykke, aflange, firkantede Nakker. Bredsiderne slebne; paa flere Stykker smukt afglattede. Smalsiderne uslebne. Paa N: 2576 er Eggen skjævslidt ellers jævn rund.
ASR M2836 2877
02050303 Tyknakket økse

En tyndnakket Flintøxe, 10 Cm. lang og 5 Cm. bred. Samme Form som foregaaende men sleben paa alle sider. Bredsiderne falde dog noget mere sammen mod Nakken.
ASR M2836 2878-79
02050303 Tyknakket økse

To tyknakkede Flintøxer, 11½ & 14½ Cm. lange og 6 & 6 1/4 Cm. brede. Tykke firsidede Nakker. Kun Bredsiderne slebne. Eggene udvidede ved fremtrædende Flige.
ASR M2836 2960-64
02050303 Tyknakket økse

Fem tyknakkede Flintøxer, 15-18 Cm. lange og 5-6 Cm. brede. Tykke svære Exemplarer. Slibning anvendt paa Bredsiderne og paa ganske ringe Dele af Smalsiderne. Paa N: 2961 er kun den Del sleben, som har siddet udenfor Skaftningen.
ASR M2836 2857
02050304 Hulsleben økse

En tyndnakket Flintøxe, 15½ Cm. lang og 6 Cm. bred. svær aflang firsidet Nakke. Eggen noget hul. Usleben.
ASR M2836 2858-65
02050304 Hulsleben økse

Otte tyknakkede Flintøxer, tværsider, 10½-12 Cm. lange og 5-6 Cm. brede. Nakkerne tildels quadratisk of aflang firsidede, Eggene hule. Kun Bredsiderne slebne.
ASR M2836 2866-69
02050304 Hulsleben økse

Fire tyknakkede Flintøxer, tværøxer, 9½-14½ Cm. lange og 5-5½ Cm. brede. Form som foregaaende, men Slibning anvendt baade paa Bred og Smalsiderne. Eggene hule.
ASR M2836 2887
0206 Mejsel

En tyknakket Smalmejsel af Flint, 11½ Cm. lang og 1 3/4 Cm. bred. Tyk firsidet Nakke med Rest af Skorpe. Kun uregelmæssig tildannet. Usleben.
ASR M2836 2888-89
0206 Mejsel

To tyknakkede Smalmejsler af flint, 11 & 12½ Cm. lange og 3 & 2½ Cm. brede. Ligesom foregaaende kun med ringe tildannelse, med Slibning anvendt ved bredsidernes Egparti.
Udvidet søgning
Side 1 / 4

67 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side