Udvidet søgning
Side 1 / 2

33 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 71/66 C1052a
0100 Keramik

116 skår af fladbundet forrådskar, stærkt overbrændt. Beklasket yderside, som aftager noget lige inden den opstående mundingsrand, der er vandret afskåret foroven. På det største af de ialt fem randskår ses to furer under mundingsranden. Flere større flager af sammenlimede skår, syv bundskår.
ASR 71/66 C1053
0100 Keramik

4 skårflager samlet af flere skår, heraf 1 flage med ovalt hul lavet før brændingen, hvori har siddet en hank. En flage som udgør et randskår af stor skål, delvis overbrændt. 3 flager med mundingsrand, udadbøjet og let fortykket.
ASR 71/66 C1054
0100 Keramik

Skårflage samlet af flere skår og 4 randskår af delvis overbrændt lerkar.Udadbøjet rand, som bliver noget tyndere foroven.
ASR 71/66 C1055
0100 Keramik

4 randskår af rød- og brunbrændt ler. Begge udadbøjet. Den ene med et hak i randen lavet før brændingen
ASR 71/66 C1056
0100 Keramik

7 randskår af gråbrændt ler, med udadbøjet rand
ASR 71/66 C1057
0100 Keramik

Randskår af gråbrændt ler. Delvis glittet. Indbøjet rand.
ASR 71/66 C1058
0100 Keramik

4 fragmenter af hanke af delvis brun- og gråbrændt ler, delvis overbrændt, med rektangulært tværsnit
ASR 71/66 C1059
0100 Keramik

13 bundskår af fladbundet lerkar, delvis brun- og gråbrændt delvis overbrændt. Delvist sammenlimet til en bund.
ASR 71/66 C1060
0100 Keramik

4 bugskår af gråbrændt, tyndvægget, glittede lerkar
ASR 71/66 C1061
0100 Keramik

Samling af bugskår af grå- og brunbrændt ler, delvis overbrændt, 156 stk.
ASR 71/66 C1065
0100 Keramik

7 randskår af brun-/gråbrændt ler. Opstående let udfaldende rand
ASR 71/66 C1066
0100 Keramik

Fragment af hank i brunbrændt ler. Omtrent rektangulært tværsnit
ASR 71/66 C1067
0100 Keramik

Randskår af låg eller lignende, gråbrændt ler, delvis overbrændt. Skåret danner cirkeludsnit med randen som buede del.
ASR 71/66 C1068
0100 Keramik

Bugskår af grå/brunbrændt ler, omtrentlig cirkulært omrids. Sekundært tildannet
ASR 71/66 C1069
0100 Keramik

4 bugskår af tyndvægget, glittet lerkar
ASR 71/66 C1070
0100 Keramik

Samling af bugskår af rød/brunbrændt lerkar. Delvist overbrændt, 65 stk.
ASR 71/66 C1071
0100 Keramik

2 sammenhængende randskår af gråbrændt sortglittet lerkar med udadbøjet rand
ASR 71/66 C1072
0100 Keramik

Tre skår, heraf to sammenlimede bugskår af gråbrændt, sortglittet, tyndvægget lerkar fra fodbæger
ASR 71/66 C1073
0100 Keramik

2 randskår af brunbrændt ler
ASR 71/66 C1074
0100 Keramik

Seks bugskår af brunbrændt ler
ASR 71/66 C1075
0100 Keramik

2 bugskår af gråbrændt ler
Udvidet søgning
Side 1 / 2

33 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side