Udvidet søgning
Side 1 / 175

3663 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 5M74D D03719
0114 N Yngre rødgods-kardel

1 fragmenteret fad samlet af flere skår af rødbrændt lergods med pibelersbegitning og klar blyglasur på indersiden. Randdiam : 17,4 - 17,6 cm. Standfladediam.knap 7 cm. Højde 5,7 - 8 cm.
ASR 5M74D D05676
0100 Keramik

1 sideskår med grå skærv, brun inderside, og teglrød yderside. På yderside stregornamentik, sandsynligvis inddrejet gruppe 9.
ASR 5M74D D04298
010302 A1 gods-rand

1 randskår af groft magret, lyst rødligt til gråbrændt gods fra kar med høj, udadkrænget, let profileret rand. Gruppe 0.
ASR 5M74D D03171
011402 N Yngre rødgods-rand

1 randskår fra fad af rødbrændt lergods, hvis inderside er dækket af pibelersbegitning, hvorover klar blyglasur.
ASR 5M74D D03173
0100 Keramik

2 side-bundskår fra fade af rødbrændt lergods, det ene med klar, det andet med grøn blyglasur på indersiden.
ASR 5M74D D04787
010201 O2 gods-side

1 randskår af gråbrændt, magret lergods med streg- og stempelornamenteret, glitet yderside fra kar med indadbøjet rand, gruppe 5.
ASR 5M74D D04790
010201 O2 gods-side

1 hals/skulderskår af gråbrunligt magret lergods fra kar med stregornamentik og glitning på ydersiden, gruppe 5. Sammenlimet med 1 skår fra D4892.
ASR 5M74D D04791
010201 O2 gods-side

Tre skår af gråbrændt, magret lergods med indstemplede hjulkors og stregormanmenter på ydersiden, der tillige bærer spor af glitning. 2 skår er sammenlimet med D5124 og 1 med D5509. 
ASR 5M74D D04820
010201 O2 gods-side

1 sideskår af gråbrændt, grovt magret, gruppe 4.
ASR 5M74D D04837
010201 O2 gods-side

1 blødtbrændt, grovt magret, sideskår med rødbrun skærv. På ydersiden dekoration i form af indridsede linier og kun halvt bevarede, hjulkors. ( indstemplede. ) Gruppe 5.
ASR 5M74D D03396
010201 O2 gods-side

1 sideskår af magret, gråbrunligt lergods, gruppe 5, fra kar med stempelornamentik.
ASR 5M74D D04892
010201 O2 gods-side

5 sideskår af gråbrunligt magret lergods fra kar med stempelornamentik og stregdekoration på ydersiden, gruppe 5. 1 skår sammenlimet med D4790.
ASR 5M74D D04895
010201 O2 gods-side

1 større og 1 mindre sideskår af gråbrunligt, grovmagret lergods fra samme meget anseelige tykvæggede lerkar, gruppe 4. Jvf. D4820.
ASR 5M74D D03601
010201 O2 gods-side

1 sideskår af gråbrunligt, magret lergods med indstemplet cirkelornamentik. Et klinkehul ses i randkanten, gruppe 5.
ASR 5M74D D03756
010201 O2 gods-side

2 sideskår fra samme kar af gråbrændt, grovmagret lergods, gruppe 5, det ene med indstemplet cirkelornamentik.
ASR 5M74D D05090
010201 O2 gods-side

1 sideskår, gruppe 5. Med vandret omløbende borter på ydersiden bestående af indtrykkende ruder mellem linier. Gruppe 5.
ASR 5M74D D03794
010201 O2 gods-side

21 sideskår af forskellige kar af groftmagret, lys grålig til mørk brændt gods, gruppe 4. 1 stk sammenlimet med D3752
ASR 5M74D D05124
010201 O2 gods-side

3 sideskår med glittet yderside hvorpå indridset båndslyng og stemplede cirkelkors, gruppe 5. 2 skår sammenlimet med D4791
ASR 5M74D D05136
010201 O2 gods-side

1 sideskår. På ydersiden indstemplede spidst skjoldformede fordybninger, hvori net af rektanguler med ophøjede skillelinier, gruppe 5.
ASR 5M74D D05137
010201 O2 gods-side

Tre bugskår, sammenlimede til stor skårflage
ASR 5M74D D05247
010201 O2 gods-side

1 sideskår af gråbrændt, grovt magret gods med glittespor på indersiden. På ydersiden dekoration med rullestempel, gruppe 5.
Udvidet søgning
Side 1 / 175

3663 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side