Udvidet søgning
Side 1 / 266

5576 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 4M75 D08475


Udgået
ASR 4M75 D09074
0100 Keramik

1 ubetydeligt sideskår af finmagret, grågulligt, porøst lergods. Gruppe 10.
ASR 4M75 D10195
0100 Keramik

1 randskår af rødbrændt, uglaseret gods fra et fad. Gruppe 0.
ASR 4M75 D08118
0102 O2 gods-kardel

1 fragmenteret miniatureagtigt lerkar af grågulligt, magret lergods. Karet har noget ujævn standflade, let udadskrånende vægside og glat, lidt ujævn afrundet mundingsrand. Ved fodranden er karsiden trukket ud i tre omtrent ligesidig anbragte ørelabber, hvoraf den ene er afbrudt. Ørelabberne er uregelmæssigt perfererede og danner tillige en art fødder på karet. Mundingsdiam : 4,5 - 6 cm. St. højde : 3,6 cm. Gruppe 4.
ASR 4M75 D09959
0102 O2 gods-kardel

Halvdelen af et lille kuglepottekar, af gråbrændt, ret fint magret gods med indadbøjet, afsmalnende rand. Karrets højde : 7,1 cm. Diameter ved randen, udv. målt : 8,5 cm. Væggens tykkelse : 0,7 cm. Gruppe 4.
ASR 4M75 D12458
0102 O2 gods-kardel

1 rand/bundskår af skållign. groft udformet lerkar? Uprofileret, opstående rand. Indv. fingermærker fra udpresningen af lerklumpen. Gr. 4.
ASR 4M75 D08095
010201 O2 gods-side

1 sideskår af gråbrændt, magret lergods med stempelornamentik på ydersiden i form af kvadratisk felt opdelt i flere mindre kvadratiske felter. Gruppe 5.
ASR 4M75 D08288
010201 O2 gods-side

1 ubetydeligt fragmenteret sideskår af magret gråsort lergods med hjulformet stempelindtryk. Gruppe 5.
ASR 4M75 D08370
010201 O2 gods-side

1 sideskår af gråbrændt, magret lergods med spor af stregornamentik på ydersiden.
ASR 4M75 D08814
010201 O2 gods-side

Sideskår af fintmagret gulbrunt lergods. Stykket ornamenteret med streger og cirkler, der vanskeligt kan bestemmes nøjere p.ga. skårets størrelse. Gruppe 5.
ASR 4M75 D08948
010201 O2 gods-side

1 lille skulderskår af magret gråsort lergods med fire omløbende, smalle furer. Gruppe 0 eller 5.
ASR 4M75 D08950
010201 O2 gods-side

10 små sideskår af magret, gråligt og gråsort brændt lergods. Gruppe 4. 1 skår sammenlimet med D10006.
ASR 4M75 D08982
010201 O2 gods-side

1 sideskår af brunligt, magret lergods med spor af stempelornamentik i form af hjulkors på ydersiden. Gruppe 5.
ASR 4M75 D09115
010201 O2 gods-side

1 sideskår af grovmagret sortbrændt lergods. Dekoreret med 2 hjulstempler. Gruppe 5.
ASR 4M75 D09436
010201 O2 gods-side

1 sideskår af brungråt magret lergods dekoreret på ydersiden med omkringløbende furer og stempelornamentik i form af hjulkorslignende figurer. Gruppe 5.
ASR 4M75 D09636
010201 O2 gods-side

1 sideskår af gråbrunt magret lergods med afglattet overflade, hvor der findes en brunlig stribe, der fremtræder markant på den lidt lysere baggrund. Gruppe 5.
ASR 4M75 D09692
010201 O2 gods-side

1 sideskår med stregornamentik på ydersiden. Gruppe 5.
ASR 4M75 D09783
010201 O2 gods-side

1 bund fra kar med svagt markeret standflade med blødt rundet overgang til karsiden. Gruppe 4.
ASR 4M75 D10042
010201 O2 gods-side

2 sideskår med glitning på ydersiden, gruppe 5.
ASR 4M75 D10071
010201 O2 gods-side

1 hals/skulderskår fra kar med udadbøjet rand og stregornamentik på skuldersiden. Gruppe 5.
ASR 4M75 D10072
010201 O2 gods-side

1 sideskår med stempelornamentik på ydersiden. Gruppe 5.
Udvidet søgning
Side 1 / 266

5576 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side