Udvidet søgning
Side 1 / 83

1726 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 440 x0766
0102 O2 gods-kardel

1 helt lerkar med 1 hank på skulderen Højde: 26 cm. Mundingsdiameter: 26 cm. I kulturlaget over denne grav fandtes desuden større kardele, heraf er hele bundpartiet og større randpartier sammenlimede
ASR 440 x0130
0102 O2 gods-kardel

1 karfragment bestående af: 2 randskår, 6 sideskår og 2 bundskår. Højde: 21 cm, bunddiameter: 11 cm. Samt 58 bugskår og to bundskår fra et andet? kar
ASR 440 x0273
0102 O2 gods-kardel

1 skålfragment bestående af 6 randskår 1 bundskår 3 øreskår en del sideskår Højde: 12,5 cm. Randdiameter: 13,14 cm. Under randen 5 vandrette furer afsluttet ved noget x-formet og profileret øre, som øverst er afsluttet i en udsvajet x-form i en facetteret liste, 4,5 cm. på begge sider af øret. 
ASR 440 x0273
0102 O2 gods-kardel

1 karfragment bestående af 1 randskår 1 sideskår med svag markeret liste Randdiameter: ca. 25-30 cm.
ASR 440 x0371
0102 O2 gods-kardel

3 randskår OII 1 sideskår OII ornamenteret med indstemplede ringe 6 sideskår OII 1 ørelap OII.
ASR 440 x0684
0102 O2 gods-kardel

Nedre del af beklasket forrådskar, sammensat af mange skår. Sammenlimet med skår fra 440 x688
ASR 440 x0688
0102 O2 gods-kardel

Sideskår fra beklasket kar. Sammenlimet med skår fra 440 x684. 16 kamstregsornamenterede skår, 24 uornementerede bugskår, 1 hankeskår.
ASR 440 x0787
0102 O2 gods-kardel

1 ornamenteret sideskår
ASR 440 x0949
0102 O2 gods-kardel

1 næsten komplet urne, samlet af mange skår Højde: 24 cm Randdiameter: 23 cm. Største diameter: ca. 9 cm. Under randen: 29 cm. Bunddiameter: 15 cm. Urnen fremtræder rødgul med flammet overflade, enkelte grå og gråbrune områder. Ca. 4 cm. under randen 4 omløbende, brede furer, der et enkelt sted brydes af tre halvcirkelformede furer, åbne nedad
ASR 440 x0961
0102 O2 gods-kardel

1 større fragment af sikar, bestående af både bund, bug og rand.   Størsteparten af bugen ornamenteret med lodretgående   kamornamentik 1 afflaget bugskår samt to andre løse skår
ASR 440 x1129
0102 O2 gods-kardel

1 randfragment bestående af 1 randskår 2 hals- bugskår, ornamenteret med furer og krydsskraverede rhombeformede stempler OII
ASR 440 X1208
0102 O2 gods-kardel

Ca. halvdelen af et halvkuglekar, samlet af omtrent  23 bugskår  5 bundskår  7 randskår Karret er 17 cm. højt, med største diameter på ca. 25 cm. Randen som er indadbøjet, har en diameter på ca. 21 cm. Store dele af indersiden af dækket af påbrændte madrester.  2 løse skår , heraf det ene et bundskår som passer op karfragmentet, men ikke pålimet, det andet et bugskår fra et andet kar. 
ASR 440 x0757
0102 O2 gods-kardel

Bunden af urne. Sammenlimet af en del skår. Hertile en pose løse, tilhørende skår samt brændte knogler (id: 200285391)
ASR 440 x1124
010201 O2 gods-side

1 bugskår med korsstempel, 8.-9. årh.
ASR 440 X1215
010201 O2 gods-side

1 bugskår med fureornamentik OII, 8. århundrede VIK
ASR 440 X1153
010201 O2 gods-side

6 bugskår
ASR 440 X1154
010202 O2 gods-rand

1 stort halvkuglerandskår OII
ASR 440 x0244
01030201 A1 gods-rand-udadbøjet

1 randskår ornamenteret med fingergruber og indstemplede cirkler med kryds
ASR 440 X1153
01030201 A1 gods-rand-udadbøjet

Kuglepotterandskår
ASR 440 x1107
01030401 A1 gods-hank-svaleredeøre

1 fragmenteret lerkar med fladt afrundet bund, samt næsten lodret kant Komplet aflangt og spidst svaleredeøre på den ene side. Højde: ca. 14 cm.  Oprindelig randdiameter ca. 14 cm. Datering 8.-9. århundrede 
ASR 440 x0999
010205 O2 gods-div

1 rundt potteskår
Udvidet søgning
Side 1 / 83

1726 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side