Udvidet søgning
Side 1 / 11

219 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 24M70D D01762
0100 Keramik

Bug- eller bundskår af finslemmet porøst lergods med grålig kærne og brunlig yder- og inderside. Denne fremtræder med stærkt afglattede partier og striber.
ASR 24M70D D01728
010401 A2 gods-side

Bugskår af gråbrunligt, grusblandet lergods.
ASR 24M70D D01729
010401 A2 gods-side

To bugskår af gråbrunligt, grusblandet lergods.
ASR 24M70D D01737
010401 A2 gods-side

Fire bugskår af gråbrændt og gråbrunt lergods, de 3 med svage spor af en blødt rundet halsfure, der 4. med svagt antydede furer og vulster på halspartiet.
ASR 24M70D D01738
010401 A2 gods-side

31 bugskår, de fleste af gråsort, enkelte af gråbrunt og lysegråt lergods, antagelig alle fra kuglepottekar.
ASR 24M70D D01752
010401 A2 gods-side

Bundskår af gråbrændt lergods fra kar med plan standflade og fremstående glat, nu afbrudt fodrand.
ASR 24M70D D01753
010401 A2 gods-side

Tre skulderskår og 35 bugskår af gråbrændt, et enkelt af gråbrunligt lergods, antagelig fra kuglepottekar. 1 stk. sammenlimet med D1751.
ASR 24M70D D01761
010401 A2 gods-side

56 bugskår af gråsort og gråbrunligt, grusblandet lergods, antagelig fra kuglepottekar.
ASR 24M70D D01777
010401 A2 gods-side

4 skulderskår af gråligt og gråbrunligt lergods med antydning af blødt rundet halsfure.
ASR 24M70D D01778
010401 A2 gods-side

80 side- eller bundskår af gråt og gråbrunligt lergods, antagelig fra kuglepottekar.
ASR 24M70D D01794
010401 A2 gods-side

20 skulderskår af gråt og gråsort lergods fra kar med blødt rundet halsfure, svagt antydet skulderknæk og stærkt nedfaldende skulderparti.
ASR 24M70D D01795
010401 A2 gods-side

259 side- eller bundskår af gråsort og gråbrunligt lergods, antagelig fra kuglepottekar.
ASR 24M70D D01813
010401 A2 gods-side

10 hals/skulderskår af gråbrændt lergods fra kar med rundet halsfure, (et enkelt skår udviser to flade furer med en mellemliggende smal ribbevulst), svagt antydet skulderknæk (et enkelt skår mangler helt dette) og fladt nedfaldende skulderparti.
ASR 24M70D D01814
010401 A2 gods-side

60 bugskår af gråsort og gråbrunligt lergods, antagligt fra kuglepottekar. Heraf 6 afgivet til dateringsbrug.
ASR 24M70D D01824
010401 A2 gods-side

To bugskår af gråbrændt, grusblandet lergods med blødt rundet halsfure og skråt nedfaldende skulder.
ASR 24M70D D01825
010401 A2 gods-side

Hanke eller tudskår af gråbrændt, grusblandet lergods af let konisk form som en tud eller tragt, spaltet på langs ligesom stykkets ende (spids) er afbrudt. Skåret har udgjort en del af enafhældningstud eller et håndtag i form af en stjert. Største længde: 7,3 cm. Bredden og diameteren af den bevarede munding: ca. 3,3 cm.
ASR 24M70D D01826
010401 A2 gods-side

12 bugskår af gråbrændt, grusblandet lergods, antagelig fra kuglepottekar.
ASR 24M70D D01834
010401 A2 gods-side

2 halsskår, det ene spaltet på langs, af gråbrændt, grusblandet lergods, begge fra kar med blødt rundet halsfure.
ASR 24M70D D01835
010401 A2 gods-side

9 side- eller bundskår af gråbrændt eller gråbrunligt lergods.
ASR 24M70D D01840
010401 A2 gods-side

2 skulderskår af gråbrændt lergods fra kar med svagt markeret, blødt, rundet halsfure. Det ene skår (samlet af to) udviser i den ene kant en delvis bevaret gennemboring af oval, ujævn afrundet form, ca. 1,5 x 2,2 cm. og i tilslutning hertil findes på skårets yderside et større brudfladeparti fra en afbrudt/tud formentlig.
ASR 24M70D D01841
010401 A2 gods-side

4 side- eller bundskår af gråt eller gråbrunligt lergods, antagelig fra kuglepottekar.
Udvidet søgning
Side 1 / 11

219 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side