Udvidet søgning
Side 1 / 11

230 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 2165 x11
0306 Smykke af bjergart

Hel perle. Lidt uregelmæssig. Slebet i mange små facetter. Største diameter: 0,9 cm. Tykkelse: 0,35 - 0,6 cm.
ASR 2165 x02
030802 Hvæs Mørk grå

Hel hvæssesten med slib på alle flader og ophængningshul. Let hul-sleben på midten. Ca. 10,4 x 1 x 1 cm. Skade på den ene side efter gravemaskinen.
ASR 2165 x11
060101 Ravperle

a: 16 x 8 mm, ringformet b: 14 x 8 mm, tøndeformet c: 10 x 4 mm, dobbeltkonisk
ASR 2165 x14
060101 Ravperle

9 x 3 mm, let spidsoval.
ASR 2165 x15
060101 Ravperle

Stor, glatpoleret dobbeltkonisk, ca. 17-8 x 8 mm.
ASR 2165 x11
060301 Forarbejde til smykke

Groft tilskåret, gennemboring påbegyndt. ca. 15 x 13 x 5 mm. 
ASR 2165 x15
0716 Nøgle eller lås af jern

Nøgle med vinkelbøjet skaft. Nøglegrebet med øje, nøglepladen med to tappe. Længde ca. 7 cm.
ASR 2165 x11
0807 Smykke eller dragttilbehør af kobberlegering

Fragment, muligvis af pladefibula? På den ene side ses et mønster, der langs kanten fremtræder som en bort hvor mønsteret gentages. Denne bort er adskilt fra det øvrige motiv der bla. består af slyngede ornamenter. På bagsiden er fastnittet et lille stykke bronzeblik v.h.a. to nitter (se røngtenbillede). Stykket er afbrudt på to kanter. Bevaret ca. 18 x 18 mm.
ASR 2165 x02
089599

Barre? Let bøjet stangformet stykke med cirkulært tværsnit. På to steder (overfor hinanden) en langsgående vulst eller ribbe. Ca. 4,5 cm langt, ø: ca. 2,5 cm. Efter kons har overfladen en ret sølvglinsende overflade. Ifølge konserveringsrapporten muligvis en blanding af sølv, bly og bronze.
ASR 2165 x11
089599

1 lille omega-formet malle 1 rhombeformet plade med et centralt hul og to små i de spidse vinkler (nitte i den ene), max. 18x14 mm. 2 ens små, rektangulære nitteplader med 1-2 nitter bevaret. 13x4 mm. 
ASR 2165 x11
0820 Råmateriale/barre af kobberlegering

1 stump af barre ca. 17 x 5 x 5 mm. 1 hel barre, der spidser lidt til i den ene ende. Ca. 68 x 3 x 2-4 mm. Begge med omtrent kvadratisk tværsnit.
ASR 2165 x06
0810 Mønt af kobberlegering

Engelsk styca, antagelig fra midten af 800-årene. Evt. præget under Æthelræd II (840-48), og udmøntet i York.
ASR 2165 x11
0906 Brudsølv, barre eller råmateriale af sølv

1 lille vreden stang, ca. 23 mm. ø: 2-3 mm. 1 lille stump af tæt snoet sølvtråd, ca. 8 mm lang. ø: 3,5 mm.
ASR 2165 x07
0903 Mønt af sølv eller kobberholdigt sølv

Uidentificeret, dansk mønt? Foreløbig dateret til 1100-årene første halvdel ud fra stilen.
ASR 2165 x11
1103 Vægtlod af bly/tin

Tabletformet, 1-2 gr. Uregelmæssig cirkulær, ca. 9-10 mm, tykkelse 3 mm.
ASR 2165 x13
1402 Kam, futteral eller dele heraf

a: Del af ornamenteret skinne med lille del af tandplade, samt jernnitte. Tempel type F. b: Del af tandplade med afbrækkede tænder. De to dele blev ikke fundet sammen, men kunne efter kons limes sammen til ét frag.
ASR 2165 x11
010201 O2 gods-side

ASR 2165 x11
010201 O2 gods-side

Alle ornamenterede med diverse stempler og/eller furer.
ASR 2165 x01
010201 O2 gods-side

ASR 2165 x02
010201 O2 gods-side

ASR 2165 x05
010201 O2 gods-side

Udvidet søgning
Side 1 / 11

230 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side