Udvidet søgning
Side 1 / 484

10159 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 13 x0403
010103 O1 gods-bund

Besynderligt skår, nok oldtid. Meget groft magret. Ligner bundskår, men intet slid at se under bunden
ASR 13 x0516
010201 O2 gods-side

Skulderskår med spor af vinkelornamentik. Hører sammen med randskåret x429 fra muldlaget.
ASR 13 x0401
010202 O2 gods-rand

Ikke nærmere datérbart skår, kan være stenalder-jernalder
ASR 13 x0429
010202 O2 gods-rand

Fint randskår YGJ-VIK med let udfaldende randlæbe og bølgelinie under randen.  Samme kar som x516 fra G1132.
ASR 13 x0452
010202 O2 gods-rand

Tidlig kuglepotte
ASR 13 x0098
0104 A2 gods-kardel

Stegepande med håndtag formet som påsat døllerør.  Snarere olielampe? Frisisk type
ASR 13 x0325
010401 A2 gods-side

Besynderlig overdimensioneret 'rørtud', udvendig ø 6 cm, 3 cm høj. Uvis kartype.
ASR 13 x1329
010401 A2 gods-side

Kraftigt blødtbrændt bugskår. Ens brændt. Ornamenteret på ydersiden med cirkulære pindstik der er ca. 0,5 cm i diameter. Der er to pindstik synlige på skåret.
ASR 13 x0490
010402 A2 gods-rand

Fra stegepander med dølleskaft. I begge tilfælde hul fra døllen gennem karvæggen.
ASR 13 x0493
010402 A2 gods-rand

Det ene skår slavisk eller slavisk insp.? Ligner et låg med omløbende riller
ASR 13 x3514
010302 A1 gods-rand

Indadbøjet randskår af blødbrændt keramik. Sodrester på inder- og yderside. Lille klump slagge påklæbet brudkant.
ASR 13 x0325
010404 A2 gods-hank/øre

ASR 13 x0325
010405 A2 gods-div

Dølleformet hul hank, anvendelse uvis. største længde 10,5 cm
ASR 13 x0410
010405 A2 gods-div

Skår fra stegepande med dølleskaft. På to af randsskårene kan mundingsdiameteren måles til 22 hhv. 26. Skaftet er hult, og der er hul igennem karvæggen.
ASR 13 x0501
010405 A2 gods-div

Dølleskaft fra stegepande, men tilsyneladende uden hul mellem døllen og skålen.
ASR 13 x0479
010405 A2 gods-div

Særform. Skår med standring. Evt. låg
ASR 13 x3007
010403 A2 gods-bund

Bundskår fra fladbundet kar uden standrand. Gråvare. Godstykkelse ca. 0,4-0,5 cm.
ASR 13 x0502
010404 A2 gods-hank/øre

Hank/øre med nærmest kvadratisk tværsnit.
ASR 13 x0522
010405 A2 gods-div

Rørtud? Pingsdorf kopi?
ASR 13 x0360
010405 A2 gods-div

Rørtud. Pingsdorf-efterligning.
ASR 13 X0510
010405 A2 gods-div

Særform, kar med standring?
Udvidet søgning
Side 1 / 484

10159 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side