Udvidet søgning
Side 2 / 12

241 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side
ASR 1375 x051
1105 Plombe af bly/tin

Fragment af plombe. På den ene side en bikubeformet (?) indstempling.
ASR 1015 x0596
1105 Plombe af bly/tin

Mulig blyplombe. Diameter (på det bredeste stykke): 3,3 cm.
ASR 1689 x020
1105 Plombe af bly/tin

Plombe med utydelige mærker på den ene side, evt. 'BVL' og på den anden side '68' eller '89'
ASR 1425 x037
1105 Plombe af bly/tin

Plombe med tre adskilte indstemplinger 'D'; '6' og '5'.
ASR 1425 x038
1105 Plombe af bly/tin

Plombe med en utydelig indstempling på den ene side, nærmest som krydsskravering eller 'vaffel'-præg.
ASR 1689 x036
1105 Plombe af bly/tin

Cirkulær plombe med udstikkende lap. På den ene side bogstaverne HB sammenskrevet med et bomærkelignende Z. Bagsiden tilsyneladende glat. I revnen mellem de to blylag ses brunlige rester af tekstil. Diameter: ca. 19mm, største mål ca. 23 mm. Ca. 3 mm tyk.
ASR 1689 x052
1105 Plombe af bly/tin

Plombe af bly, hvor hele 'bagsiden' er bevaret, mens kun den centrale del af 'forsiden' med stemplet er bevaret. Største diameter: ca. 17 mm.
ASR 1689 x084
1105 Plombe af bly/tin

Ret slidt, cirkulær plombe med svage spor efter indskrift/tegn rundt langs kanten. Største diameter: 26 mm.
ASR 1689 x089
1105 Plombe af bly/tin

1 cirkulær ca. 15 mm, med indstemplet '1' , '2' og '7'. 1 lille, næsten kvadratisk med uident., oval indstempling på den ene side. Ca. 12 x 10 x 2 mm.
ASR 1689 x095
1105 Plombe af bly/tin

Plombe med tydelig indskrift på den ene side: GAL / WART. På modstående side ses et noget udflydende motiv, hvoraf der øverst med sikkerhed ses en kongekrone afsluttet øverst af et lille kors. Herunder og især til højre ses spor efter yderligere motiv - evt. en buste frontalt, med div. atributter? Diameter: c. 22 mm.
ASR 872 x038
1105 Plombe af bly/tin

Cirkulær plombe, c. 18 mm. På den ene side i positivt relief: TM / 91 På den anden side et skjold med et ligearmet kors og i de to øverste korsfelter et blomsterlignende motiv dannet af fem små prikker. Skjoldet indrammet af en delvist bevaret cirkulær perlebort.
ASR 1962 x010
1105 Plombe af bly/tin

Cirkulær plombe med lille 'øsken' på den ene side. På den ene side ses et bomærke samt et hjerteformet skjold. Bagsiden uden præg. Diameterca. 2,3 cm. Afventer kons.
ASR 1689 x098
1105 Plombe af bly/tin

Lille plombe med tre seperate indstemplinger: '5' , '(?)' og 'N'
ASR 1990 x016
1105 Plombe af bly/tin

Lille cirkulær plombe med tre seperate indstemplinger: '1' , '4' og 'L'. Diameter: 18 mm.
ASR 872 x051
1105 Plombe af bly/tin

Lille cirkulær blyplombe med to-tre seperate indstemplinger, '2' og '6' + evt. noget mere.
ASR 872 x075
1105 Plombe af bly/tin

Den ene med tre separate stempler: '2'; '7' og 'T'. Den anden med tre separatestempler: '8'; '3' og ..?
ASR 2220 x014
1105

Plombe, ø max 1,9 cm med omskrift 'ODENSE' samt manglende tekst. I midten en seksoddet stjerne. På bagsiden centralt placeret 'ODENSE'
ASR 872 x091
1105 Plombe af bly/tin

Med tre seperate stempler: '2' , '9' og 'D'
ASR 1425 x055
1105 Plombe af bly/tin

Plombe med tre seperate stempler: '7' , '1' og 'I'.
ASR 1425 x056
1105 Plombe af bly/tin

Plombe med utydelige stempler, men af typen 'to tal og et bogstav'.
ASR 1689 x147
1105 Plombe af bly/tin

Plombe, hvis to sider er gledet en smule fra hinanden. På den ene side ses den franske lilje og årstallet (1)5 67. På den anden side ses en byport med halvåben gitterport. Velbevaret.
Udvidet søgning
Side 2 / 12

241 genstandsposter fundet Liste
Galleri
Poster pr. side