Billede 1 af 1
1 stk. lerkarfragment, bestående af 2 randskår og 11 bugskår. Under randen er der 3 vandret paralelle indfuringer, hver ca 0,6 cm brede. Disse afløses af, fra venstre, 2 skråtstillede indfuringer, hver ca 0,5 cm brede. Derefter ses et antal skråtstilelde indfuringer, antal uvist pga afflisning, men dog mere end 2 stk.. Alle indfuringerne fortsætter lidt ned over bugknækket som er placeret ca 8,5 cm under randen. på bugen ses ind imellem kamornamentik. Ydersiden sort og glat, med gråbrune plamager, indersiden sort.
1 stk. bugskår, muligvis fra ovenstående, med en del kamornamentik bevaret. Ydersiden sort og glat. Inderside brungrå og glat. Desuden 2 små afflisninger.

JOURNALNUMMER
ASR 156
Sted
Sandbanken
Stednummer
190207
Ejerlav
Vilslev By, Vilslev
Ejerlavsnummer
1290952
Matrikelnummer
Sogn
Vilslev
Herred
Gørding
FF Systemnummer
73832
SB Nummer
13
Genstands ID
200218675
Fundnummer
ASR 156SN140
A-nummer
Konstruktion
Feltnummer
Fase
BESKRIVELSE
1 stk. lerkarfragment, bestående af 2 randskår og 11 bugskår. Under randen er der 3 vandret paralelle indfuringer, hver ca 0,6 cm brede. Disse afløses af, fra venstre, 2 skråtstillede indfuringer, hver ca 0,5 cm brede. Derefter ses et antal skråtstilelde indfuringer, antal uvist pga afflisning, men dog mere end 2 stk.. Alle indfuringerne fortsætter lidt ned over bugknækket som er placeret ca 8,5 cm under randen. på bugen ses ind imellem kamornamentik. Ydersiden sort og glat, med gråbrune plamager, indersiden sort. 1 stk. bugskår, muligvis fra ovenstående, med en del kamornamentik bevaret. Ydersiden sort og glat. Inderside brungrå og glat. Desuden 2 små afflisninger.
Materiale
ler
GENSTANDSTYPE
010201: O2 gods-side
Datering
yngre romersk eller ældre germansk jernalder
Fundmåde
Udgravning
Fundart
Bebyggelse
Antal
4
Vægt i gram
0.00
-
-
-
-
Del
-
-
Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Kreditering
Del På Samme Vilkår 4.0 International Licens
.