Billede 1 af 2
Fingerring, tildannet af et spinklet bånd, der er loddet sammen i den side. Henover lodningen er påloddet en oval plade på ydersiden. Ringens yderflade er helt dækket af ornamentik, en 'prikket' baggrund, hvorpå der ses blomsterhoveder, forbundet af en tynd bjælke med tværstave. Ringes diameter: 18 mm, godstykkelse: 0,5 mm, båndbredde: 5 mm. Ingen antydning af stempler m.m. på ringens inderside.
Billede 2 af 2
Fingerring, tildannet af et spinklet bånd, der er loddet sammen i den side. Henover lodningen er påloddet en oval plade på ydersiden. Ringens yderflade er helt dækket af ornamentik, en 'prikket' baggrund, hvorpå der ses blomsterhoveder, forbundet af en tynd bjælke med tværstave. Ringes diameter: 18 mm, godstykkelse: 0,5 mm, båndbredde: 5 mm. Ingen antydning af stempler m.m. på ringens inderside.

JOURNALNUMMER
ASR 1889
Sted
Favrholt
Stednummer
190410
Ejerlav
Favrholt By, Seem
Ejerlavsnummer
1300751
Matrikelnummer
Sogn
Seem
Herred
Ribe
FF Systemnummer
75259
SB Nummer
59
Genstands ID
200154592
Fundnummer
ASR 1889x031
A-nummer
Konstruktion
Feltnummer
Fase
BESKRIVELSE
Fingerring, tildannet af et spinklet bånd, der er loddet sammen i den side. Henover lodningen er påloddet en oval plade på ydersiden. Ringens yderflade er helt dækket af ornamentik, en 'prikket' baggrund, hvorpå der ses blomsterhoveder, forbundet af en tynd bjælke med tværstave. Ringes diameter: 18 mm, godstykkelse: 0,5 mm, båndbredde: 5 mm. Ingen antydning af stempler m.m. på ringens inderside.
Materiale
Sølv
GENSTANDSTYPE
090109: Fingerring af sølv
Datering
efterreform. - nyere tid, 1536 -
Fundmåde
Detektor
Fundart
Løsfund
Antal
1
Vægt i gram
1.38
-
-
Indsendt til DNF
Ja
Erklæret DNF
Ja
NM Journalnummer
NM 2009-000845
NM Genstandsnummer
NM D194/2012
-
-
Del
-
-
Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Kreditering
Del På Samme Vilkår 4.0 International Licens
.