Billede 1 af 1
3 rudefragmenter (heraf 2 sammenlimede) af tykt klart grønligt glas, med afnappede kanter. Det ene fragment er antagelig fra rude af uregelmæssig cirkulær form med et kalotstykke afskåret ved en noget uregelmæssig forløbende kordelinie. Ruden er bemalet med planterankeornamenter, dels ved hjælp af kraftig påført, brunlig farve som danner baggrund for det gennemsigtige ornament, dels ved tynde brunlige farvestriber i selve det gennemsigtige ornament. De to andre ret ubetydelige fragmenter hidrører fra ruder med samme ornamentstype. På det ene fragment er farven dog sortgrå. Det største fragments mål: ca. 4,3 x 7,15 cm.

JOURNALNUMMER
ASR 96/67
Sted
Peder Dovns Slippe 1
Stednummer
190408
Ejerlav
Ribe Bygrunde
Ejerlavsnummer
2007651
Matrikelnummer
Sogn
Ribe Domsogn
Herred
Ribe
FF Systemnummer
140955
SB Nummer
69
Genstands ID
200071120
Fundnummer
ASR 96/67D01427
A-nummer
Konstruktion
Feltnummer
Fase
BESKRIVELSE
3 rudefragmenter (heraf 2 sammenlimede) af tykt klart grønligt glas, med afnappede kanter. Det ene fragment er antagelig fra rude af uregelmæssig cirkulær form med et kalotstykke afskåret ved en noget uregelmæssig forløbende kordelinie. Ruden er bemalet med planterankeornamenter, dels ved hjælp af kraftig påført, brunlig farve som danner baggrund for det gennemsigtige ornament, dels ved tynde brunlige farvestriber i selve det gennemsigtige ornament. De to andre ret ubetydelige fragmenter hidrører fra ruder med samme ornamentstype. På det ene fragment er farven dog sortgrå. Det største fragments mål: ca. 4,3 x 7,15 cm.
Materiale
glas
GENSTANDSTYPE
050801: Vinduesglas m. bemaling
Datering
efterreformatorisk tid (1536-1660)
Fundmåde
Udgravning
Fundart
Bebyggelse
Antal
3
Vægt i gram
0.00
-
-
-
-
Del
-
-
Creative Commons licens
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Kreditering
Del På Samme Vilkår 4.0 International Licens
.